top of page
DGN-VV-tilbud.jpg

Vilde danske naturlandskaber uden byer og uden motorsavenes larm i skovene, hvor genudsatte nøglearter skaber en foranderlig natur- og oplevelsesrigdom, kan blive virkeligheden i Danmark en lang række steder. Rune Engelbreth Larsens bøger, VILDERE VIDDER I DANMARK (2017) og DANMARKS GENFORVILDEDE NATUR (2020), handler om, hvor de første små skridt er taget de foregående par årtier – og hvor og hvordan de næste store skridt kan tages i de nærmeste år med udsætning af vildheste og andre vilde planteædere. 

 

Bøgerne præsenterer en detaljeret, men bredt forståelig gennemgang af behovet for mere og vildere natur i Danmark og ser bl.a. på den ændrede politiske naturdagsorden, diskuterer dyretætheder, opklarer myter om friluftsliv kontra vildere natur og hegn, udforsker udfordringer i eksisterende lovgivning og fremlægger 15 bud på vildere naturnationalparker, der kan realiseres på få år.

OPLEVELSES- OG OPLYSNINGSBØGER, der i ord og billeder inspirerer til naturoplevelser ud over det sædvanlige i dagens Danmark - og til vildere natur i morgendagens Danmark.  

 

DANMARKS GENFORVILDEDE NATUR + VILDERE VIDDER I DANSK NATUR

SPAR VED AT KØBE BEGGE BØGER 289 KR.

499 kr. inkl. porto > via netbank (konto 8401-1123944) eller MobilePay (tlf. 40 88 52 25)

Husk at anføre postadresse ved overførsel af penge

750 sider i stort format (30 x 21 cm). Hardback

KRISTELIGT DAGBLAD om DANMARKS GENFORVILDEDE NATUR

»Detaljerede analyser og stor skønhed: Det er to sider af samme sag i idéhistorikeren og naturfotografen Rune Engelbreth Larsens bog Danmarks genforvildede naturPå den ene side fremlægger Engelbreth Larsen et udførligt oplæg til et paradigmeskifti dansk naturforvaltning. På den anden side ønsker han at bidrage til formidling af 'naturpotentiale og inspirerende naturoplevelser i danske naturområder i almindelighed'. Det sidste sker i høj grad via hans egne over 100 meget smukke fotos.« (Kristeligt Dagblad)

STEEN GADE, ALTINGET, om DANMARKS GENFORVILDEDE NATUR

»Rune Engelbreth Larsens nye bog 'Danmarks genforvildede natur' glimter allerede på lang afstand af endnu et billedpragtværk om Danmarks natur – og det er den. Også. For det er samtidig en fremragende brugsbog – ja, nærmest en køreplan – om hvordan vi hurtigt kan vende udviklingen på biodiversitetsområdet efter flere årtiers stadige forringelser. Derfor fortjener udgivelsen meget mere end en anmeldelse som endnu en flot billedbog fra vild natur med sjældne sommerfugle og udsatte planteædere i flotte landskaber, hvad den også er. (...). Bogen er bestemt ikke svært tilgængelig, og den er ligefrem spændende for de mange naturnørder, vi heldigvis har i fædrelandet, for beslutningstagere på alle niveauer samt for medier. (...) Konceptet er uden al diskussion helt rigtigt.« (Steen Gade, Altinget)

NATURGUIDE.DK om DANMARKS GENFORVILDEDE NATUR

»Hvordan den accelererende naturkrise kan imødegås beskriver Rune Engelbreth Larsen på en både praktisk og flot måde i sin seneste bog, Danmarks genforvildede natur. Bogen præsenterer på en detaljeret, men dog let forståelig måde behovet for mere og vildere natur i Danmark og drøfter den politiske naturdagsorden, dyretætheder, hegn og udfordringer i den eksisterende lovgivning. Der gives også eksempler på erfaringer med vild natur i Danmark, Tyskland, Holland og England. (...) En oplevelsesbog, der i ord og billeder inspirerer til naturoplevelser ud over det sædvanlige ...« (Naturguide.dk)

POLITIKEN om VILDERE VIDDER I DANSK NATUR

»Godt, at Rune Engelbreth Larsens bog også er på banen. (…) han har et forslag til løsning af problemet, der er så enkelt, konstruktivt og storslået, at det forhåbentlig vil ende i Folketinget. Lad os begynde med alle de arealer, som staten ejer, siger han. Hvilket ikke er småting.« (Politiken)

MIDTJYSKE MEDIER om VILDERE VIDDER I DANSK NATUR

»Ud over at bogen gør status over dansk natur og kommer med fremadrettede forslag til en rigere natur, er bogen med sine talrige fotos en nydelse i sig selv. Skønheden kommer til fuld udfoldelse.« (Sjællandske, Skive Folkeblad, Midtjyllands Avis, Herning Folkeblad)

VERDENS SKOVE om VILDERE VIDDER I DANSK NATUR

»Endelig en naturbog, der skuer fremad … placerer Rune Engelbreth som den mest betydningsfulde fritænker i dansk naturpolitik.« (Verdens Skove)

bottom of page