Vildheste på Brandsø, Lillebælt

Status 2020

Fotografen har ikke været forbi arealet endnu – her nogle andre vildheste fra Klise Nor, Sydlangeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE. BRANDSØ, LILLEBÆLT (ca. 200 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2015.

 

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring. Ingen skovdrift, intet landbrug og intet hegn.

• Ejer og forvalter: Wedellsborg Gods

• Vildhest: Exmoor Pony

 

• Vildhestebestand 2015: 5

• Vildhestebestand 2016: 8

• Vildhestebestand 2019: 7

• Vildhestebestand 2020: 10

+ et ukendt antal mufloner, krondyr, dådyr og sommergræssende kreaturer

I 2004 indgår Fyns Amt en aftale med Wedellsborg Gods om fremadrettet at bevare Lillebæltsøen Brandsø som ubeboet naturø. Øen har været været uden fastboende siden 1970, og nu er juletræsproduktionen afviklet til fordel for natur.  

Lillebæltsøen Brandsø har været uden fastboende siden 1970. I 2015 udsatte Wedellsborg Gods vildheste (Exmoor) på øen, hvor der bl.a. også er mufloner (luftfoto 2016: Historiskatlas.dk)

I  2015 køber Wedellsborg Gods 5 vildheste fra Naturstyrelsens Exmoor-flok på Sydlangeland og udsætter dem på den 200 hektar store ø, hvor de kan gå frit overalt blandt øens krondyr, dådyr og mufloner. Alle heste er hopper, men tre af dem er drægtige, og året efter forøges flokken med 3 føl. Hingsteføllet fjernes, men ved forskellige lejligheder udsættes valakker, for det er ikke hensigten, at flokken skal forøges, men alene bidrage til naturplejen.

Vildtet tilskudsfodres om vinteren – tidligere med roer, hvilket imidlertid ikke var godt for vildhestene, hvoraf nogle blev forfangne, og i de senere år med wrap, hvilket har fjernet dét problem.

Når dyrene fodres er det af hensyn til kronvildtet, idet godset vil bevare den lille skov, som dyrene ellers går hårdt til om vinteren. Hensigten er ikke at fodre hestene, men man kan ikke forhindre, at de æder af det wrap, der er tiltænkt hjortene. 

Der er ingen hegn på eller omkring øen, men selv om hestene er gode svømmere og godt kan tage en tur ud i havvandet, har de ikke vist tegn på at ville forlade øen.

Rune Engelbreth Larsen (13. januar 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Kilde: Kim Bech, Wedellsborg

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING