Vildheste på Brandsø, Lillebælt

Status 2019

Fotografen har ikke været forbi arealet endnu – her nogle andre vildheste fra Klise Nor, Sydlangeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

2015. VILDHESTE. BRANDSØ, LILLEBÆLT (ca. 200 ha)

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Wedellsborg Gods

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2015: 5

• Vildhestebestand 2016: 8

• Vildhestebestand 2019: 7

+ et ukendt antal mufloner + sommergræssende kreaturer

I 2004 indgår Fyns Amt en aftale med Wedellsborg Gods om fremadrettet at bevare Lillebæltsøen Brandsø som ubeboet naturø. Øen har været været uden fastboende siden 1970, og nu afvikles juletræsproduktionen til fordel for natur.  

Lillebæltsøen Brandsø har været uden fastboende siden 1970. I 2015 udsatte Wedellsborg Gods vildheste (Exmoor) på øen (luftfoto 2016: Historiskatlas.dk)

I  2015 køber Wedellsborg Gods 5 vildheste fra Naturstyrelsens Exmoor-flok på Sydlangeland og udsætter dem på den 200 hektar store ø, hvor de kan gå frit overalt blandt øens krondyr, dådyr og mufloner. Alle heste er hopper, men tre af dem er drægtige, og året efter forøges flokken med 3 føl. Hingsteføllet fjernes, men ved forskellige lejligheder udsættes valakker, for det er ikke hensigten, at flokken skal forøges, men alene bidrage til naturplejen.

Vildtet tilskudsfodres om vinteren – tidligere med roer, hvilket imidlertid ikke var godt for vildhestene, og i de senere år med wrap.

Rune Engelbreth Larsen (27. februar 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Kilde: Kim Bech, Wedellsborg

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK – VILDERE NATURFORMIDLING UDEN BETALINGSMUR

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken – samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte på forskellige måder:

 

Du kan indbetale et vilkårligt beløb via MobilePay: 40 88 52 25.

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Vildere vidder i dansk natur.

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag.

 

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i bøgerne Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014) og Vildere vidder i dansk natur (2017). Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING

  • Rune Engelbreth Larsen på Facebook
  • Rune Engelbreth Larsen på Twitter
  • Rune Engelbreth Larsen på Instagram