top of page
Vildheste (Exmoor) ved Klise Nor, Sydlangeland (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste på Brandsø, Lillebælt

Status 2020

Fotografen har ikke været forbi arealet endnu – her nogle andre vildheste fra Klise Nor, Sydlangeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE. BRANDSØ, LILLEBÆLT (ca. 200 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2015.

 

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring. Ingen skovdrift, intet landbrug og intet hegn.

• Ejer og forvalter: Wedellsborg Gods

• Vildhest: Exmoor Pony

 

• Vildhestebestand 2015: 5

• Vildhestebestand 2016: 8

• Vildhestebestand 2019: 7

• Vildhestebestand 2020: 10

+ et ukendt antal mufloner, krondyr, dådyr og sommergræssende kreaturer

I 2004 indgår Fyns Amt en aftale med Wedellsborg Gods om fremadrettet at bevare Lillebæltsøen Brandsø som ubeboet naturø. Øen har været været uden fastboende siden 1970, og nu er juletræsproduktionen afviklet til fordel for natur.  

brandsoe.jpg

Lillebæltsøen Brandsø har været uden fastboende siden 1970. I 2015 udsatte Wedellsborg Gods vildheste (Exmoor) på øen, hvor der bl.a. også er mufloner (luftfoto 2016: Historiskatlas.dk)

I  2015 køber Wedellsborg Gods 5 vildheste fra Naturstyrelsens Exmoor-flok på Sydlangeland og udsætter dem på den 200 hektar store ø, hvor de kan gå frit overalt blandt øens krondyr, dådyr og mufloner. Alle heste er hopper, men tre af dem er drægtige, og året efter forøges flokken med 3 føl. Hingsteføllet fjernes, men ved forskellige lejligheder udsættes valakker, for det er ikke hensigten, at flokken skal forøges, men alene bidrage til naturplejen.

Vildtet tilskudsfodres om vinteren – tidligere med roer, hvilket imidlertid ikke var godt for vildhestene, hvoraf nogle blev forfangne, og i de senere år med wrap, hvilket har fjernet dét problem.

Når dyrene fodres er det af hensyn til kronvildtet, idet godset vil bevare den lille skov, som dyrene ellers går hårdt til om vinteren. Hensigten er ikke at fodre hestene, men man kan ikke forhindre, at de æder af det wrap, der er tiltænkt hjortene. 

Der er ingen hegn på eller omkring øen, men selv om hestene er gode svømmere og godt kan tage en tur ud i havvandet, har de ikke vist tegn på at ville forlade øen.

Rune Engelbreth Larsen (13. januar 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Kilde: Kim Bech, Wedellsborg

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

bottom of page