Copyright, Creative Commons og common sense …

Hvor intet andet fremgår, tilhører copyright på alle fotografier Rune Engelbreth Larsen. De kan dog i vid (om end ikke ubegrænset) udstrækning benyttes gratis online eller på tryk i ikke-kommercielle sammenhænge, når Naturzonen.dk orienteres og fotografen krediteres, eller de kan købes til kommerciel brug. Det er common sense at bruge hinandens materiale og anerkende brugen af det, når der ikke er penge involveret. Det svarer til denne Creative Commons Licens. Eller mere udførligt eksemplificeret:

1. NONPROFIT PÅ NETTET: Gratis brug af fotos fra Naturzonen.dk til ikke-kommercielle hjemmesider

Alle fotografier fra fotoserierne på Naturzonen.dk kan benyttes gratis i ikke-kommercielle sammenhænge til privatbrug (f.eks. screensavers o.lign.) eller online (f.eks. på private hjemmesider, blogs og Facebook-profiler), hvis de krediteres og tilføjes et link til www.naturzonen.dk på denne måde: 

 

Foto: Rune Engelbreth Larsen / Naturzonen.dk

 

2. NONPROFIT PÅ TRYK: Gratis brug af fotos fra Naturzonen.dk i ikke-kommercielle publikationer

 

De fleste fotografier findes i tilstrækkelig høj opløsning til at kunne bruges i mindre format i trykte nonprofit-publikationer (f.eks. af private til invitationer og illustrationer eller i foreningsfoldere og til andre ikke-kommercielle magasiner og bøger el.lign.). Klik på fotografiet to gange, så det åbner på separat side, og download det derfra. Det må du gerne gøre gratis, hvis du skriver og orienterer Naturzonen.dk og i tryksagen tilføjer: 

 

Foto: Rune Engelbreth Larsen / Naturzonen.dk

3. KOMMERCIEL BRUG: Betalt brug af fotografier fra Naturzonen.dk til kommercielle formål

 

Alle fotografier fra Naturzonen.dk kan bestilles og købes til kommercielle formål i høj opløsning (tif-format). Skriv og hør nærmere om priser og betingelser: Kontakt Naturzonen.dk.

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING