top of page

Copyright, Creative Commons og common sense …

Hvor intet andet fremgår, tilhører copyright på alle fotografier Rune Engelbreth Larsen. De kan dog i vid (om end ikke ubegrænset) udstrækning benyttes gratis online eller på tryk i ikke-kommercielle sammenhænge, når Naturzonen.dk orienteres og fotografen krediteres, eller de kan købes til kommerciel brug. Det er common sense at bruge hinandens materiale og anerkende brugen af det, når der ikke er penge involveret. Det svarer til denne Creative Commons Licens. Eller mere udførligt eksemplificeret:

1. NONPROFIT PÅ NETTET: Gratis brug af fotos fra Naturzonen.dk til ikke-kommercielle hjemmesider

Alle fotografier fra fotoserierne på Naturzonen.dk kan benyttes gratis i ikke-kommercielle sammenhænge til privatbrug (f.eks. screensavers o.lign.) eller online (f.eks. på private hjemmesider, blogs og Facebook-profiler), hvis de krediteres og tilføjes et link til www.naturzonen.dk på denne måde: 

 

Foto: Rune Engelbreth Larsen / Naturzonen.dk

 

2. NONPROFIT PÅ TRYK: Gratis brug af fotos fra Naturzonen.dk i ikke-kommercielle publikationer

 

De fleste fotografier findes i tilstrækkelig høj opløsning til at kunne bruges i mindre format i trykte nonprofit-publikationer (f.eks. af private til invitationer og illustrationer eller i foreningsfoldere og til andre ikke-kommercielle magasiner og bøger el.lign.). Klik på fotografiet to gange, så det åbner på separat side, og download det derfra. Det må du gerne gøre gratis, hvis du skriver og orienterer Naturzonen.dk og i tryksagen tilføjer: 

 

Foto: Rune Engelbreth Larsen / Naturzonen.dk

3. KOMMERCIEL BRUG: Betalt brug af fotografier fra Naturzonen.dk til kommercielle formål

 

Alle fotografier fra Naturzonen.dk kan bestilles og købes til kommercielle formål i høj opløsning (tif-format). Skriv og hør nærmere om priser og betingelser: Kontakt Naturzonen.dk.

bottom of page