Vores blågrønne planet rummer en svimlende artsrigdom, der byder på en lige så ufattelig oplevelsesrigdom. Vi deler kloden med 10 millioner forskellige arter, hvoraf 50.000 såmænd lever i Danmark. Sådan cirka. Imidlertid indskrænkes denne farverige variation af arter med stormskridt, også herhjemme, fordi levesteder forsvinder og forarmes.

Vildere vidder i dansk natur giver et omfattende fremadrettet bud på, hvordan udviklingen vendes: vildere natur på naturligere præmisser.

 

Bogen eksemplificerer i ord, billeder og kort, at Danmark kan reservere langt over 1.000 kvadratkilometer til vildere naturreservater, hvor naturen i højere grad kan udfolde sig som natur. I disse områder skal træerne ikke længere fældes og fjernes som tømmer, ingen søer og moser skal længere tørlægges, og det manglende samspil mellem vegetation og store planteædere skal genetableres, hvilket indebærer, at f.eks. vildheste, elge eller bisoner udsættes en række steder.

 

De 1.000 kvadratkilometer fordeler sig på 35 større områder, der i altovervejende grad er ubeboede og offentligt ejet i forvejen, hvorved vi undgår de hidtidige konflikter mellem landbrugsinteresser og naturhensyn.

Vildere vidder i dansk natur er en oplevelsesbog og oplysningsbog på 440 store sider, der i ord og billeder inspirerer til naturoplevelser ud over det sædvanlige i dagens Danmark – og ikke mindst til vildere natur i morgendagens.

 

VILDERE VIDDER I DANSK NATUR

449 kr. inkl. porto > via netbank (konto 8401-1123944) eller MobilePay (tlf. 40 88 52 25)

Husk at anføre postadresse ved overførsel af penge

440 sider i stort format (30 x 21 cm). Hardback

PRESSEN skrev om VILDERE VIDDER I DANSK NATUR:

»Godt, at Rune Engelbreth Larsens bog også er på banen. (…) han har et forslag til løsning af problemet, der er så enkelt, konstruktivt og storslået, at det forhåbentlig vil ende i Folketinget. Lad os begynde med alle de arealer, som staten ejer, siger han. Hvilket ikke er småting.« (Politiken)

»Ud over at bogen gør status over dansk natur og kommer med fremadrettede forslag til en rigere natur, er bogen med sine talrige fotos en nydelse i sig selv. Skønheden kommer til fuld udfoldelse.« (Sjællandske, Skive Folkeblad, Midtjyllands Avis, Herning Folkeblad)

»Endelig en naturbog, der skuer fremad … placerer Rune Engelbreth som den mest betydningsfulde fritænker i dansk naturpolitik.« (Verdens Skove)

»Et skatkammer af ideer til en bedre natur.« (Danmarks Naturfredningsforening, medlemsblad)

»Blændet af værkets skønhed (…) Sansen for det poetiske synes Engelbreth at have med sig både som forfatter og som fotograf. Men inden for en ramme af ubrudt saglighed – og hans bog taler med stor autoritet.« (Kristeligt Dagblad)

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING