top of page
vildere-vidder-annonce-tilbud.jpg

U D S O L G T

Vores blågrønne planet rummer en svimlende artsrigdom, der byder på en lige så ufattelig oplevelsesrigdom. Vi deler kloden med 10 millioner forskellige arter, hvoraf 50.000 såmænd lever i Danmark. Sådan cirka. Imidlertid indskrænkes denne farverige variation af arter med stormskridt, også herhjemme, fordi levesteder forsvinder og forarmes.

Vildere vidder i dansk natur giver et omfattende fremadrettet bud på, hvordan udviklingen vendes: vildere natur på naturligere præmisser.

 

Bogen eksemplificerer i ord, billeder og kort, at Danmark kan reservere langt over 1.000 kvadratkilometer til vildere naturreservater, hvor naturen i højere grad kan udfolde sig som natur. I disse områder skal træerne ikke længere fældes og fjernes som tømmer, ingen søer og moser skal længere tørlægges, og det manglende samspil mellem vegetation og store planteædere skal genetableres, hvilket indebærer, at f.eks. vildheste, elge eller bisoner udsættes en række steder.

 

De 1.000 kvadratkilometer fordeler sig på 35 større områder, der i altovervejende grad er ubeboede og offentligt ejet i forvejen, hvorved vi undgår de hidtidige konflikter mellem landbrugsinteresser og naturhensyn.

Vildere vidder i dansk natur er en oplevelsesbog og oplysningsbog på 440 store sider, der i ord og billeder inspirerer til naturoplevelser ud over det sædvanlige i dagens Danmark – og ikke mindst til vildere natur i morgendagens.

 

VILDERE VIDDER I DANSK NATUR • UDSLOGT: LÅN PÅ BIBLIOTEKET

440 sider i stort format (30 x 21 cm). Hardback

PRESSEN skrev om VILDERE VIDDER I DANSK NATUR:

»Godt, at Rune Engelbreth Larsens bog også er på banen. (…) han har et forslag til løsning af problemet, der er så enkelt, konstruktivt og storslået, at det forhåbentlig vil ende i Folketinget. Lad os begynde med alle de arealer, som staten ejer, siger han. Hvilket ikke er småting.« (Politiken)

»Ud over at bogen gør status over dansk natur og kommer med fremadrettede forslag til en rigere natur, er bogen med sine talrige fotos en nydelse i sig selv. Skønheden kommer til fuld udfoldelse.« (Sjællandske, Skive Folkeblad, Midtjyllands Avis, Herning Folkeblad)

»Endelig en naturbog, der skuer fremad … placerer Rune Engelbreth som den mest betydningsfulde fritænker i dansk naturpolitik.« (Verdens Skove)

»Et skatkammer af ideer til en bedre natur.« (Danmarks Naturfredningsforening, medlemsblad)

»Blændet af værkets skønhed (…) Sansen for det poetiske synes Engelbreth at have med sig både som forfatter og som fotograf. Men inden for en ramme af ubrudt saglighed – og hans bog taler med stor autoritet.« (Kristeligt Dagblad)

bottom of page