top of page
bog-side-galleri2.jpg

Forudbestil bogen
Naturnationalparker og de store dyrs genkomst

Hvorfor er der 15 naturnationalparker på vej i Danmark? Hvordan kan de bidrage til at imødegå landets historiske naturkrise? Hvad er er den naturhistoriske og kulturhistoriske baggrund for at genudsætte vildheste, elge og bisoner i dansk natur? Bliver naturnationalparkerne etableret på naturens præmisser, eller har naturdebattens kontrafaktiske påstande om 'dyrevelfærdsproblemer' og bagatelliseringen af naturkrisen presset politikerne til at underprioritere biodiversiteten? Disse og talrige andre spørgsmål besvares i bogen Naturnationalparker og de store dyrs genkomst, der udkommer medio juni, og som kan forudbestilles nu, hvis du gerne vil modtage den før den officielle udgivelsesdato.

Rune Engelbreth Larsen fortæller baggrundshistorien om de 15 naturnationalparker, der er på vej, og forklarer i kulturhistoriske tilbageblik såvel som aktuelle nedslag, hvorfor tømmerhugst skal ophøre, og hvorfor søer og vådområder genoprettes. Og hvordan de store dyr skaber variation og levesteder gennem deres fødesøgning, tramp, frøspredning og efterladenskaber, der er livsvigtige faktorer for talrige andre arters overlevelse. Men Naturnationalparker og de store dyrs genkomst ser også nærmere på, hvorvidt konkretiseringen af naturnationalparkerne kommer til at gavne natur og biodiversitet optimalt - eller hvorvidt der alligevel skrues ned for hensynet til biodiversiteten.  

I ord og billeder udfoldes desuden Danmarks naturhistorie og naturtilstand, og bogen belyser misforståelser om dyrevelfærd og fortæller historien om de tusinder af heste, der har levet vildt i dansk natur helt frem til 1800-tallet, og hvorfor udelivet året rundt både er godt for hestene og de andre arter, der får gavn af store dyr i naturnationalparkerne.

Endvidere fortælles historien om Danmarks 7 Store i billedrige natur- og kulturhistoriske portrætter: bison, bæver, elg, kronhjort, ulv, vildhest og vildsvin. Hvorfor og hvornår kom dyrene oprindeligt til Danmark efter istiden, og hvor mange årtusinder har de levet her, før de forsvandt? Hvordan er de vendt tilbage - og hvad er det for nøgleroller, de hver især spiller, og som kan bidrage til at få naturen på fode igen? Afslutningsvis foreslår forfatteren, hvor og hvordan vi kommer videre med vildere natur på naturligere præmisser i yderligere 15 naturnationalparker.

Sådan kan du forudbestille bogen og støtte udgivelsen 

Naturnationalparker og de store dyrs genkomst er i trykken, og du kan forudbestille den 420 sider store og billedrige bog: 369 kr. inklusiv forsendelse. Hvis du også har økonomisk mulighed for at støtte arbejdet og bogens udbredelse med et vilkårligt beløb derudover, er enhver økonomisk håndsrækning naturligvis også stærkt påskønnet.

 

420 sider. Hardcover. 369 kr. inkl. forsendelse

MobilePay: 40 88 52 25. Husk at anføre din postadresse!

bottom of page