Velkommen til Naturzonen.dk

Af Rune Engelbreth Larsen

Formålet med Naturzonen.dk er at fremme større og vildere naturområder på naturligere præmisser i Danmark, først og fremmest på offentligt ejede arealer, hvor der i forvejen er et stort og oplagt potentiale. Gennem artikler og fotos samler og uddyber Naturzonen.dk forslag til hvorfor, hvordan og hvor vildere natur kan etableres – og hvor vi allerede er på vej. 

Navnet afspejler, at et af de væsentligste politiske redskaber til at nå et sådant mål er etableringen af en naturzone, hvor natur og biodiversitet får førsteprioritet. En zone på linje med Planlovens byzone og landzone, men som i modsætning til disse består af naturarealer uden landbrug, skovbrug og anden produktion, som oprindelig foreslået af seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet. 

Det første skridt i den retning kunne netop være oprettelsen af en lang række større, vildere og mere selvforvaltende naturområder, vi f.eks. kunne kalde Naturnationalparker eller Naturzoner. Bogen Vildere vidder i dansk natur har præsenteret 35 konkrete forslag på sammenlagt over 1.000 kvadratkilometer, der har fået stor positiv bevågenhed og ført til politiske beslutningsforslag. Naturzonen.dk følger udviklingen – og uddyber og præciserer mulighederne.

Stat og kommuner bør gå forrest og tinglyse al offentligt ejet natur som en produktionsfri naturzone med en aktiv indsats for at fremme biodiversitet. En sidegevinst er, at hvor naturværdierne fremmes i en vildere og mere selvforvaltende natur, fremmes også oplevelsesværdierne.

Og overlappende ideer begynder at brede sig politisk i de senere år. F.eks. har De Konservative i 2015 foreslået 50.000 hektar vildskov uden tømmerproduktion i statsskovene, Alternativet har i 2016 foreslået omtrent det dobbelte, Liberal Alliance har foreslået vild natur på statsarealer i 2017, og i 2018 har Socialdemokraterne og SF foreslået 75.000 hektar vildskov plus 15 store naturreservater med vildere natur på sammenlagt 60.000 hektar.

Det er en udvikling, som Naturzonen.dk gerne må understøtte.

Om forfatteren

 

Rune Engelbreth Larsen er født i 1967, idéhistoriker, tidligere kommentator ved dagbladet Politiken (2004-2016) og forfatter til en række bøger med politiske og kulturhistoriske emner, bl.a. om humanismens kulturelle rødder og reaktualisering. Desuden foredragsholderdigter og naturfotograf.

Har som mange andre leget med dårlige kameraer som barn, men begejstringen for fotografiets muligheder følger ikke nogen ubrudt linje fra mit 1970’er Kodak til det seneste Nikon.

Et par års seriøs foto-interesse med analoge spejlreflekskameraer i 14-15-års alderen blev afbrudt af en gymnasietid uden kamera, og siden trak idéhistoriske studier på Aarhus Universitet mere i retning af at læse og skrive. Det førte til et forfatterskab, der især har rettet sig mod kulturhistoriske og politiske emner, bl.a. i bøgerne Renæssancen og humanismens rødder (2006), Oplysning og tolerance (2009) og Frihed og retfærdighed (2011). 

Det, der gradvis førte interessen tilbage til kameraet, var uden tvivl naturen. Entusiasmen blev bl.a. vakt af studier af renæssancens natursyn, herunder Petrarcas sonetter og hans brug af natur-metaforer, der også førte til en ny glæde for dansk natur-lyrik fra slutningen af 1700-tallet til midten af 1900-tallet. I kølvandet herpå opstod ideen til et danmarksportræt bestående af naturfotografier og rejseskildringer: Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur (2009).

Naturen er også i centrum bøgerne Den danske naturs genkomst (2014) og Vildere vidder i dansk natur (2017), hvoraf sidstnævnte er baggrunden for Naturzonen.dk. De nævnte bogtitler er alle illustreret af forfatterens egne fotografier. Endvidere er naturen et tilbagevendende tema i digtsamlingerne Danmarks krans (2010), Cirklen og tangenten (2012) og Ararat (2019).

Rune Engelbreth Larsens billeder er desuden bleve anvendt i en række andre sammenhænge, herunder i dagbladet Politiken, af Danmarks Naturfredningsforening (postkort), Verdens Skove, Verdensnaturfonden WWF, Den Danske Naturfond, forskellige mindre foreninger og flere politiske partier. I 2012 blev et par fotografier antaget til landets første censurerede fotoudstilling på Danmarks Fotomuseum, og i 2018 fik han Verdens Skoves pris som Årets Skovven.

Medlem af Etisk Råd (siden 2017) og Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening (siden 2015).

LÆS OGSÅ: Nogle subjektive strøtanker om øjet og objektivet i naturen (Danarige.dk)

Rune Engelbreth Larsen (foto: Tommi Larsen, 1972)

STØT NATURZONEN.DK – VILDERE NATURFORMIDLING UDEN BETALINGSMUR

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken – samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte på forskellige måder:

 

Du kan indbetale et vilkårligt beløb via MobilePay: 40 88 52 25.

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Vildere vidder i dansk natur.

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag.

 

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i bøgerne Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014) og Vildere vidder i dansk natur (2017). Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING

  • Rune Engelbreth Larsen på Facebook
  • Rune Engelbreth Larsen på Twitter
  • Rune Engelbreth Larsen på Instagram