Vilde danske naturlandskaber uden byer og uden motorsavenes larm i skovene, hvor genudsatte nøglearter skaber en foranderlig natur- og oplevelsesrigdom, kan blive virkeligheden i Danmark en lang række steder. Rune Engelbreth Larsens nye bog, DANMARKS GENFORVILDEDE NATUR, handler om, hvor de første små skridt er taget de foregående par årtier – og hvor og hvordan de næste store skridt kan tages i de nærmeste år med udsætning af vildheste, bisoner og andre vilde planteædere. 

 

Bogen præsenterer en detaljeret, men bredt forståelig gennemgang af behovet for mere og vildere natur i Danmark og ser bl.a. på den ændrede politiske naturdagsorden, diskuterer dyretætheder, opklarer myter om friluftsliv kontra vildere natur og hegn, udforsker udfordringer i eksisterende lovgivning og fremlægger 15 bud på vildere naturnationalparker, der kan realiseres på få år.

DANMARKS GENFORVILDEDE NATUER er en oplevelses- og oplysningsbog, der i ord og billeder inspirerer til naturoplevelser ud over det sædvanlige i dagens Danmark - og til vildere natur i morgendagens Danmark.  

 

DANMARKS GENFORVILDEDE NATUR

339 kr. inkl. porto > via netbank (konto 8401-1123944) eller MobilePay (tlf. 40 88 52 25)

Husk at anføre postadresse ved overførsel af penge

308 sider i stort format (30 x 21 cm). Hardback

KRISTELIGT DAGBLAD

»Detaljerede analyser og stor skønhed: Det er to sider af samme sag i idéhistorikeren og naturfotografen Rune Engelbreth Larsens bog Danmarks genforvildede naturPå den ene side fremlægger Engelbreth Larsen et udførligt oplæg til et paradigmeskifti dansk naturforvaltning. På den anden side ønsker han at bidrage til formidling af 'naturpotentiale og inspirerende naturoplevelser i danske naturområder i almindelighed'. Det sidste sker i høj grad via hans egne over 100 meget smukke fotos.« (Kristeligt Dagblad)

STEEN GADE, ALTINGET

»Rune Engelbreth Larsens nye bog 'Danmarks genforvildede natur' glimter allerede på lang afstand af endnu et billedpragtværk om Danmarks natur – og det er den. Også. For det er samtidig en fremragende brugsbog – ja, nærmest en køreplan – om hvordan vi hurtigt kan vende udviklingen på biodiversitetsområdet efter flere årtiers stadige forringelser. Derfor fortjener udgivelsen meget mere end en anmeldelse som endnu en flot billedbog fra vild natur med sjældne sommerfugle og udsatte planteædere i flotte landskaber, hvad den også er. (...). Bogen er bestemt ikke svært tilgængelig, og den er ligefrem spændende for de mange naturnørder, vi heldigvis har i fædrelandet, for beslutningstagere på alle niveauer samt for medier. (...) Konceptet er uden al diskussion helt rigtigt.« (Steen Gade, Altinget)

NATURGUIDE.DK

»Hvordan den accelererende naturkrise kan imødegås beskriver Rune Engelbreth Larsen på en både praktisk og flot måde i sin seneste bog, Danmarks genforvildede natur. Bogen præsenterer på en detaljeret, men dog let forståelig måde behovet for mere og vildere natur i Danmark og drøfter den politiske naturdagsorden, dyretætheder, hegn og udfordringer i den eksisterende lovgivning. Der gives også eksempler på erfaringer med vild natur i Danmark, Tyskland, Holland og England. (...) En oplevelsesbog, der i ord og billeder inspirerer til naturoplevelser ud over det sædvanlige ...« (Naturguide.dk)

LEKTØRUDTALELSE

»For naturelskeren er dette en sand perle og for os andre, en øjenåbner. (...) Teksten er velskrevet og velformuleret og man mister ikke den røde tråd på trods af de mange årstal, fagudtryk og stednavne. En bog der er nem at blive grebet af og svær at lægge fra sig. En meget smuk bog.« (Lektørudtalelse)

INTERVIEW I KRISTELIGT DAGBLAD

»'Naturen skal have lov til at være natur,' siger Rune Engelbreth Larsen. 'Det handler ikke om at vende tilbage til fortidens natur, men sørge for at naturen fremadrettet får lov til at udarte sig på egne præmisser visse steder i landet. Det er nødvendigt for at bevare og passe på biodiversiteten.  Måske er coronakrisen så drastisk og påtrængende, at vi genopdager naturen og oplever den som et fælles rum. Et rum vi skal værne om – sammen. Den fællesskabsfølelse har længe været væk, men måske får vi øje på den igen i kølvandet på coronakrisen.'« (Kristeligt Dagblad)

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING