Vildheste på Lüneburger Heide 

Et bittelille udsnit af Lüneburger Heide – Mellemeuropas største sammenhængende hedeområde (foto © Rune Engelbreth Larsen).

Lüneburger Heide er bl.a. kendt som et levested for urfugl, der er uddød i Danmark inden for de seneste 2-3 årtier – men de tyske hedearealer rummer andet end trængte urfugle, og her handler det mest om et hjørne af heden, hvor man har udsat vildheste, fordi de kan noget i økosystemet, som f.eks. hverken får eller maskinel naturpleje kan …

Mellemeuropas største sammenhængende heder breder sig over et beskyttet område på ca. 23.400 hektar (der dog kun er 'eksklusiv' hede på ca. 22 procent af arealet). Det er samtidig en del af den 107.000 hektar store Naturpark Lüneburger Heide, der vel for ca. 80-90 procents vedkommende består af plantager, ofte med lange lige rækker af nåletræer. 

 

De åbne hede-vidder plejes med kontrollerede afbrændinger om vinteren og hærskarer af hedefår (Heideschnucken), der flyttes rundt mellem arealerne året rundt. Resultatet er kønt, når lyngen begynder af blomstre, men måske ikke rasende spændende i et mere dynamisk biodiversitetsperspektiv – hvor jeg besøgte området, trivedes blomster og sommerfugle især langs grusvejene mellem de større hedepartier.

 

Her er det er dog lykkedes at redde urfuglen (modsat Danmark, hvor den sidst blev set på Kongenshus Hede i 1999 og erklæret uddød i 2001), om end den ikke er talrig.

 

Tilbagegangen fulgte ellers nogenlunde mønsteret fra Danmark, men på Lüneburger Heide lever i dag ca. 200 individer (omtrent en femtedel af Tysklands samlede bestand) i fem større og en håndfuld mindre separate populationer, først og fremmest på militærets arealer – men med 7-15 kilometer imellem bestandene (Wildtier Management Niedersachsen).

Lüneburger Heide (foto © Rune Engelbreth Larsen).

Lüneburger Heide (foto © Rune Engelbreth Larsen).

Den smukke urfugl, fotograferet på Lüneburger Heide – desværre ikke af undertegnede (foto: Wikimedia – Vpn).

Ved Radenbachtal i nærheden af Undeloh er der udsat vildheste i et område på ca. 250 hektar – de såkaldte Dülmener-vildheste (oprindelig kaldt Dülmener Brücher). Det er heste, som stammer fra Tyskland, hvor de i dag hovedsageligt lever vildt i en 350 hektar stor naturpark ved Dülmen i Nordrhein-Westfalen. Der er dog kun ca. 300-400 Dülmener-heste tilbage, og de er på listen over truede husdyrracer. 

 

Når det i dag giver mening at tale om vildheste eller forvildede tamheste, gælder det heste, der lever vildt på naturens vilkår og ikke tilskudsfodres – i dette tilfælde primært ved Dülmen. I de senere år er de imidlertid også blevet udsat i forskellige andre naturområder, bl.a. i Lüneburger Heide, hvor Tysklands største flok uden for Dülmen har levet på naturens præmisser siden 2004 (de får dog med mellemrum behandlet hovene). 

Lüneburger Heide (foto © Rune Engelbreth Larsen).

En lille håndfuld af de over 30 vildheste – eller såkaldt Dülmener Pferde – som græsser på et 250 hektar stort område i Lüneburger Heide nær byen Undeloh (foto © Rune Engelbreth Larsen).

Vildheste ved Lüneburger Heide (foto © Rune Engelbreth Larsen).

Tid til støvbadning ... (foto © Rune Engelbreth Larsen).

Efter nogle års tilbagegang fra ca. 30 vildheste i 2014, er bestanden atter vokset, og i 2019 går ca. 34 heste på det 2,5 kvadratkilometer store areal.

 

De er udsat for bl.a. at skabe glidende overgange mellem skov, græsland og hede, hvilket ikke er en opgave, som fårene kan klare, og samtidig holder de hedearealet åbent og leverer lort til mange flere insekter end kultur-fårene.

 

Dermed gavner de tilsvarende også flere fuglearter, bl.a. urfugl og natravn. »Takket være vildhestene har vi et velfungerende økosystem, som ingen maskiner kan tilvejebringe,« forklarer Andreas Koopmann, der er leder af Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heides Landskabsplejegård ved Tütsberg (Agrarheute, 21.1.2014).

Lüneburger Heide genererer store turistindtægter – f.eks. er hestevognsture ud i hedearealerne populære (foto © Rune Engelbreth Larsen).

Undeloh, der ligger i hjertet af Lüneburger Heide, er som andre mindre byer i området et meget sigende eksempel på den omfattende natur-turisme, hvilket de talrige hestevognsture ud på heden også vidner om – mens man stadig sagtens kan føle sig ene i landskabet.

Man kan undre sig over, hvorfor vildheste-området ikke udvides til meget større dele af hede- og skovarelet, men det kan jo være det kommer. I alle tilfælde illustrerer Dülmener-hestene, at også heden er et udmærket sted at sætte vildheste ud, og at de har en funktion i økosystemet, som fårene ikke kan levere.

Rune Engelbreth Larsen (6. august 2019)

Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING