top of page
Gedebukke af Dansk Landrace ved Rødbyhavn Rangerterræn (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Rødbyhavn Rangerterræn bliver vildere

med geder som naturgenoprettere ...

Otte gedebukke i naturens tjeneste – træopvækst og anden tilgroning onduleres året rundt på rangerterrænet (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Forladte godsbaneterræner, ruderater og andre 'skæve' arealer uden mennesker, hvor naturen får lov til at genindvandre, kan udvikle sig til forbløffende artsrige lokaliteter på naturligere præmisser – det er Rødbyhavn Rangerterræn et overbevisende eksempel på ...

2018. GEDER. RØDBYHAVN RANGERTERRÆN, LOLLAND (ca. 14 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejere: Banedanmark, Femern A/S & DSB ejendomme. Rådgivning: Habitats

En dyrisk lugt afslører, at noget gemmer sig et sted mellem de gamle jernbaneskinner og skærver, de spredte birketræer, skovfyr og havtorn, eller måske i den lille mørke skov, der skiller sig ud fra det øvrige græslands- og steppelandskab? Måske ved et af vandhullerne eller på den tilgroede perron, hvor godsvogne engang er ankommet i tusindtal gennem flere årtier?

Ja, lugten afslører gederne, der ellers kan gemme sig så godt, at selv opsynsmanden kan have overordentlig vanskeligt ved at finde dem, trods det nedlagte rangerterræns forholdsvis beskedne 14 hektar. 

Rødbyhavn Rangerterræn – nu et vildnis  (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Rødbyhavn Rangerterræn ... Umiddelbart ser det ikke ud af meget, men næsten hele vejen ned til færgelejet gemmer sig et varieret og meget artsrigt naturterræn, der minder om en steppe – men som i de senere år har været under tilgroning (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Slanghved og tidselsommerfugle ved Rødbyhavn Rangerterræn  (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Find Holger. Slangehoved lyser op mellem skinnerne, og under invasionen af tidselsommerfugle i 2019 er de magneter for de orange sommerfugle, som vibrerer overalt (foto © Rune Engelbreth Larsen)

190612-0414.jpg

Almindelig torskemund (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Rødbyhavn Rangerterræn – naturen ovetager  (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Når naturen langsomt genindtager kultur-rummet ... (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Liden klokke, Røbyhavn  (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Liden klokke i asfaltkanten, der presses af vegetationen (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Det er en lille håndfuld fuldvoksne gedebukke af Dansk Landrace, der i august 2018 er blevet sat ud i en hegning på det forladte baneareal i Rødbyhavn for at gavne det usædvanlig artsrige liv, der er indvandret over årene.

Området blomstrede bogstavelig talt op, fordi man gav lidt plads fra sig, da baneterrænet ikke længere skulle benyttes. I stedet blev det til en sand oase for naturgæster og valfartende naturnørder, der finder sjældenheder som f.eks. purpur-storkenæb, blåvinget steppegræshoppe, smalbladet hanekro. 

I 2010 ophørte imidlertid rydningen af opvækst, hvorfor den sjældne flora og fauna, som havde indtaget pladsen, i de senere år var ved at blive bortskygget igen – derfor gederne. Året rundt får de lov til at æde sig gennem opvæksten, og gradvis kommer den sære busksteppe blandt skinnerne til ære og værdighed igen med al dens varierede liv.

Geden er nemlig en naturlig kratrydder, der primært æder vedplanter. Træer og buske udgør over halvdelen af menuen, og normalt græsser geder ikke vegetation nær jorden, hvorfor masser af lave blomster overlever (modsat får, der græsser meget tæt jordoverfladen og ofte udrydder den vegetation, de skulle 'naturpleje').

Her følger lidt flere fotoindtryk fra en hurtig tur forbi rangerterrænet i Rødbyhavn ...

Bruchus affinis på skov-fladbælg, Rødbyhav  (foto: Rune Engelbreth Larsen)

En lille og sjælden bille på skov-fladbælg: bruchus affinis – den har ikke et dansk navn (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Skov-fladbælg, Rødbyhavn (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Her kan man lige nyde den smukke skov-fladbælg lidt bedre (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Runbælg, Røbyhavn  (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Rundbælg, en af de første blomster, der indvandrede til Danmark efter seneste istid (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Stinkende stokenæb, Rødbyhan  (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Stinkende storkenæb (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Prikbladet perikon, Rødbyhavn  (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Prikbladet perikon (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Kølle-græshoppe (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Kølle-græshoppe (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Gedbukke af Dansk Landrace, Rødbyhavn Rangerterræn (foto: Rune Engelbreth Larse)

Tak til naturgenopretterne ved Rødbyhavn Rangerterræn – gedbukke af Dansk Landrace (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Rødbyhavn Rangerterræn er blot ét af syv projekter, hvor naturen på offentlige baneterræner får et vigtigt løft i projektet InfraNatur, der er et samarbejde mellem DSB, BaneDanmark, Naturhistorisk Museum Aarhus og Natur360, og Habitats.

Tag forbi Rødbyhavn og und dig selv en vild, men bynær tur – gederne kan være meget svære at finde, men blomster er der i rigt mål i sommerhalvåret sammen med et myldrende insektliv.

Rune Engelbreth Larsen (18. juni 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Plejeplan for Rødbyhavn Rangerterræn (pdf)

InfraNatur (pdf)

bottom of page