logo
IMG_6793
4.graerup-langsoe
IMG_0714
IMG_3081

DANSK NATUR KAN BLIVE VILDERE

Dansk natur har det skidt – Rune Engelbreth Larsens nye bog anviser, hvor og hvordan vi bevarer og styrker naturen i stor skala: Vildere dansk natur med flere vildheste, elge og bisoner. Læs mere …

HVORFOR EN NATURZONE ...?

Ja, Danmark har vild natur, men ikke ret meget. Vi har plads og potentiale til meget mere vild natur – i hvert fald natur, der er vildere og naturligere og dermed til gavn for truede arter og trængte levesteder.

 

Større og vildere natur er i stigende grad kommet på den politiske dagsorden og er også så småt på vej på danmarkskortet. Formålet med Naturzonen.dk er at følge og fremme udviklingen i retning af større og vildere naturområder på naturligere præmisser i Danmark, først og fremmest på offentligt ejede arealer, hvor der er et stort og oplagt potentiale. Gennem artikler og fotos samler og uddyber Naturzonen.dk med tiden flere forslag til hvorfor, hvordan og hvor vildere natur kan etableres – og hvor vi allerede er på vej. 

Navnet afspejler, at et af de væsentligste naturpolitiske mål er etableringen af en naturzone, hvor natur og biodiversitet har førsteprioritet. En naturzone, der i modsætning til byzonen og landzonen består af naturarealer uden landbrug, skovbrug og anden produktion. 

 De første skridt i den retning kunne være oprettelsen af en lang række større, vildere og mere selvforvaltende naturområder, som vi f.eks. kunne kalde Naturnationalparker eller Naturzoner for at skelne dem fra de mindre ambitiøse naturområder, vi er vant til, f.eks. nationalparker og naturparker. I bogen Vildere vidder i dansk natur præsenteres 35 konkrete forslag hertil på sammenlagt ca. 1.250 kvadratkilometer, der vil blive bearbejdet og fulgt op på Naturzonen.dk i 2018-2020.

Læs mere:

Naturzone er vejen til vildere dansk natur

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING