top of page
logo
IMG_6793
4.graerup-langsoe
IMG_0714
IMG_3081

DANSK NATUR KAN BLIVE VILDERE

Dansk natur har det skidt – Rune Engelbreth Larsens nye bog anviser, hvor og hvordan vi bevarer og styrker naturen i stor skala: Vildere dansk natur med flere vildheste, elge og bisoner. Læs mere …

HVORFOR EN NATURZONE ...?

Ja, Danmark har vild natur, men ikke ret meget. Vi har plads og potentiale til meget mere vild natur – i hvert fald natur, der er vildere og naturligere og dermed til gavn for truede arter og trængte levesteder.

 

Større og vildere natur er i stigende grad kommet på den politiske dagsorden og er også så småt på vej på danmarkskortet. Formålet med Naturzonen.dk er at følge og fremme udviklingen i retning af større og vildere naturområder på naturligere præmisser i Danmark, først og fremmest på offentligt ejede arealer, hvor der er et stort og oplagt potentiale. Gennem artikler og fotos samler og uddyber Naturzonen.dk med tiden flere forslag til hvorfor, hvordan og hvor vildere natur kan etableres – og hvor vi allerede er på vej. 

Navnet afspejler, at et af de væsentligste naturpolitiske mål er etableringen af en naturzone, hvor natur og biodiversitet har førsteprioritet. En naturzone, der i modsætning til byzonen og landzonen består af naturarealer uden landbrug, skovbrug og anden produktion. 

 De første skridt i den retning kunne være oprettelsen af en lang række større, vildere og mere selvforvaltende naturområder, som vi f.eks. kunne kalde Naturnationalparker eller Naturzoner for at skelne dem fra de mindre ambitiøse naturområder, vi er vant til, f.eks. nationalparker og naturparker. I bogen Vildere vidder i dansk natur præsenteres 35 konkrete forslag hertil på sammenlagt ca. 1.250 kvadratkilometer, der vil blive bearbejdet og fulgt op på Naturzonen.dk i 2018-2020.

Læs mere:

Naturzone er vejen til vildere dansk natur

bottom of page