top of page
Vildheste (Exmoor) ved Klise Nor, Sydlangeland (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste og vildokser ved Flægen, Vestfyn

Status 2020

Fotografen har ikke været forbi arealet endnu – her nogle andre vildheste fra Klise Nor, Sydlangeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE OG VILDOKSER (ca. 50 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2019.

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Wedellsborg Gods

• Vildhest: Exmoor Pony • Vildokse: Galloway

• Vildhestebestand 2020: 4 • Vildoksebestand 2020: 10

I november 2019 sætter Wedellsborg Gods vildheste (Exmoor Ponyer) og vildokser (Galloway Kvæg) ud på det 50 hektar store engareal ved Flægen på Vestfyn. Tanken er at få så naturlig natur som muligt, hvorfor ingen af dyrene tilskudsfodres. Der er megen rørskov på arealet, og godset har desuden gode erfaringer med heste, der græsser i rørskove. 

Vildokserne er udsat for at få samgræsning med større dynamik og variation end én græsser kan klare alene.

flaegen-luftfoto.JPG

Flægen, Vestfyn (luftfoto 2019)

flaegen-historisk.JPG

Flægen, Vestfyn. Høje Målebordsblade, 1842-1899

Om Flægen kan man på Fynhistorie.dk bl.a. læse følgende karakteristik af Peter Storm: "Hvor Hybæk munder ud i Tybrind Vig vider et stor engområde sig ud. Kommer man fra Tybrind og standser op lige der, hvor grusvejen går vestud forbi Liljedal og Grevindeskoven mod stranden, har man en vidunderlig udsigt fra bakkens top ned mod Eskør Dæmning i bunden. Mod øst ser man ind over et frodigt område med tagrør i retning af Hybæk Mølle, der dog forbliver gemt i skoven. Det store engområde er overordentligt smukt og indrammes fornemt af bakkeskråningerne på begge sider og endelig af det åbne Lillebælt. Det er et landskabeligt forløb, der fortjener sit eget navn."

Sammesteds kan man om navnets ophav læse: "Flæg er en samlet betegnelse for  en række forskellige større vandplanter med flade sværdformede blade, især sværdlilje (iris eller flæglilje), kalmus, tagrør og dunhammer (flægkølle). Det er altså en eng bevokset med flæg. Måske er det engens sværdliljer, der har givet navn til den gamle skovrider- og lægebolig, der bærer det poetiske navn Liljedal"

Rune Engelbreth Larsen (13. januar 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Kilde: Kim Bech, Wedellsborg

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

bottom of page