Vildheste og vildokser ved Flægen, Vestfyn

Status 2020

Fotografen har ikke været forbi arealet endnu – her nogle andre vildheste fra Klise Nor, Sydlangeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE OG VILDOKSER (ca. 50 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2019.

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Wedellsborg Gods

• Vildhest: Exmoor Pony • Vildokse: Galloway

• Vildhestebestand 2020: 4 • Vildoksebestand 2020: 10

I november 2019 sætter Wedellsborg Gods vildheste (Exmoor Ponyer) og vildokser (Galloway Kvæg) ud på det 50 hektar store engareal ved Flægen på Vestfyn. Tanken er at få så naturlig natur som muligt, hvorfor ingen af dyrene tilskudsfodres. Der er megen rørskov på arealet, og godset har desuden gode erfaringer med heste, der græsser i rørskove. 

Vildokserne er udsat for at få samgræsning med større dynamik og variation end én græsser kan klare alene.

Flægen, Vestfyn (luftfoto 2019)

Flægen, Vestfyn. Høje Målebordsblade, 1842-1899

Om Flægen kan man på Fynhistorie.dk bl.a. læse følgende karakteristik af Peter Storm: "Hvor Hybæk munder ud i Tybrind Vig vider et stor engområde sig ud. Kommer man fra Tybrind og standser op lige der, hvor grusvejen går vestud forbi Liljedal og Grevindeskoven mod stranden, har man en vidunderlig udsigt fra bakkens top ned mod Eskør Dæmning i bunden. Mod øst ser man ind over et frodigt område med tagrør i retning af Hybæk Mølle, der dog forbliver gemt i skoven. Det store engområde er overordentligt smukt og indrammes fornemt af bakkeskråningerne på begge sider og endelig af det åbne Lillebælt. Det er et landskabeligt forløb, der fortjener sit eget navn."

Sammesteds kan man om navnets ophav læse: "Flæg er en samlet betegnelse for  en række forskellige større vandplanter med flade sværdformede blade, især sværdlilje (iris eller flæglilje), kalmus, tagrør og dunhammer (flægkølle). Det er altså en eng bevokset med flæg. Måske er det engens sværdliljer, der har givet navn til den gamle skovrider- og lægebolig, der bærer det poetiske navn Liljedal"

Rune Engelbreth Larsen (13. januar 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Kilde: Kim Bech, Wedellsborg

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING