Vildheste og vildokser ved Bjergskov

2017-2019

Vildheste i Bjergskov, stillet til rådighed for Naturstyrelsen og Forsvaret af foreningen Verdens Skove (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE. BJERGSKOV, SØNDERJYLLAND (ca. 33 ha). PROJEKTET ER OPHØRT (2017-2019)

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejere og forvaltere: Naturstyrelsen & Forsvaret. Samarbejdspartner: Verdens Skove

• Vildhest: Konik

• Vildhestebestand 2017: 7

• Vildhestebestand 2019: 7

+ sommergræssende kreaturer (Galloway Kvæg)

Den 6. maj 2017 udsætter Naturstyrelsen og Forsvaret syv vildheste (Konik) på 33 hektar i Bjergskov, hvoraf Naturstyrelsen og Forsvaret hver ejer omtrent halvdelen. Hestene er stillet til rådighed af foreningen Verdens Skove, der indgår en samarbejdsaftale med Aabenraa Kommune, Naturstyrelsen og Forsvaret om en dynamisk og mere selvbærende forvaltning. 

 

I forvejen er der kreaturer (Galloway Kvæg) på arealet, der er et biodiversitetshotspot (kreaturernes tilstedeværelse er ikke permanent, f.eks. er de taget ud af arealet i vinteren 2018/19). Den lille flok vildheste er hentet i Tyskland og består af en hingst, fire hopper og to nye føl fra samme forår. Hestene er doneret til foreningen af bagmanden bag Vild med vilje, naturformidler Philip Hahn-Petersen, der i forbindelse med en fødselsdag samlede ca. 25.000 kroner ind til at købe nøglearter til udsætning i dansk natur.

 

Stine Tuxen, biolog og bestyrelsesmedlem i Verdens Skove forklarer hensigten bag udsætningen: »Konik Heste er rigtig gode til at spise af for eksempel brombærkrat. Brombærkrat er ikke i sig selv en dårlig ting, for mange andre arter lever i og af dem. Men i Bjergskov har de bredt sig så meget, at de begynder at fortrænge andre arter. Derfor kan hestene være med til at holde brombærrene i skak og skabe plads til, at andre plantearter også kan trives. (...) Tanken er, at disse heste skal leve så vildt som muligt.« (Verdens Skove: ​Syv vilde heste skal forbedre naturen i Bjergskov).

Vildhestehingsten PHILIP – opkaldt efter Philip Hahn-Petersen, primus motor i projektet VILD MED VILJE (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vildhestene er Konik Heste, oprindelig fremavlet i Polen som en tilnærmelse til den uddøde vildhest, tarpanen (foto © Rune Engelbreth Larsen)

På vej væk. Foreningen Verdens Skove har opsagt samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen og Forsvaret (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Den 31. januar 2019 opsiger Verdens Skove imidlertid samarbejdet efter at have konstateret, at Naturstyrelsen og Forsvaret uden at orientere foreningen få dage forinden har ryddet brombærkrat med tunge maskiner og derved umuliggjort en vurdering af den naturlige dynamiske effekt, som vildhestene kunne have på arealet. Maskinel naturpleje går i en anden retning end den vildere og mere selvbærende natur, der var projektets mål.

»Verdens Skove har fået oplyst, at rydningen på Naturstyrelsens areal er sket af hensyn til offentlige støttemidler. Sagen er dermed den seneste i en stribe af hårdhændede, maskinelle rydninger i statsejede naturområder, som har vakt harme blandt natureksperter og miljøorganisationer i de sidste uger, og som tilsyneladende har været motiverede af støtteordninger.« (Verdens Skove, 31.1.2019).

Sagen fører til en offentlig debat, hvor seniorforsker Rasmus Ejrnæs (Aarhus Universitet) og lektor Hans Henrik Bruun (Københavns Universitet) kritiserer rydningen af brombærkrattet, og Naturstyrelsens vicedirektør Signe Nepper Larsen svarer på kritikken:

> Rasmus Ejrnæs & Hans Henrik Bruun: Naturstyrelsen misforstår biodiversitet

> Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen: Ejrnæs og Bruun undsiger Danmarks naturbeskyttelses­paradigme

Rune Engelbreth Larsen (20. februar 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Kilde: Stine Nüchel Tuxen (Verdens Skove)

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING