top of page
190613-0784.jpg

Vildheste og vildokser på Røsnæs

Fotografen har endnu ikke været forbi Røsnæs og fotografere, så indtil videre må du nøjes med dette foto af vildheste (Exmoor) fra Fugleværnsfondens naturreservat ved Saksfjed-Hyllekrog på Lolland ... (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE. RØSNÆS (ca. 70 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2020

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejere og forvaltere: Naturstyrelsen

• Vildhest: Exmoor Pony og Konik Heste. Vildokse: Galloway Kvæg

• Vildhestebestand marts 2020: 4 Exmoor Ponyer + 3 Konik Heste

• Vildoksebestand marts 2020: 14

I foråret 2020 udsatte Naturstyrelsen 7 vildheste (2 valakker og 5 hopper) på 77 hektar af spidsen af Røsnæs, hvor de skal gå året rundt uden tilskudsfodring. 

 

Målsætningen er at bevare og forbedre de artsrige overdrev og sikre gode forhold for bl.a. klokkefrø, der blev genudsat fra en bestand på Nekselø i 2000, og den sjældne dagsommerfugl fransk bredpande, der lever på kystskrænterne. Det er hensigten at udsætte yderligere 2-3 Exmoor Ponyer i løbet af sommeren 2020.

roesnaes.JPG

Der er fem folde på Røsnæs' ca. 180 ha - vildhestene skal gå i den største (nr. 5) på ca. 77 ha (Kort: Naturstyrelsen)

Som det fremgår af kortet ovenfor, er Naturstyrelsens arealer på samlet 180 hektar inddelt i fem folde, og det er den største (5), der nu bliver genforvildet med vildheste og vildokser. Det betyder imidlertid også, at potentialet er over dobbelt så stort - hvis blot man slår foldene sammen.

Rune Engelbreth Larsen (12. juni 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Kilde: Naturstyrelsen Midtsjælland og Peer Ravn (Rewilding DK)

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

bottom of page