Vildheste og vildokser på Røsnæs

Fotografen har endnu ikke været forbi Røsnæs og fotografere, så indtil videre må du nøjes med dette foto af vildheste (Exmoor) fra Fugleværnsfondens naturreservat ved Saksfjed-Hyllekrog på Lolland ... (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE. RØSNÆS (ca. 70 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2020

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejere og forvaltere: Naturstyrelsen

• Vildhest: Exmoor Pony og Konik Heste. Vildokse: Galloway Kvæg

• Vildhestebestand marts 2020: 4 Exmoor Ponyer + 3 Konik Heste

• Vildoksebestand marts 2020: 14

I foråret 2020 udsatte Naturstyrelsen 7 vildheste (2 valakker og 5 hopper) på 77 hektar af spidsen af Røsnæs, hvor de skal gå året rundt uden tilskudsfodring. 

 

Målsætningen er at bevare og forbedre de artsrige overdrev og sikre gode forhold for bl.a. klokkefrø, der blev genudsat fra en bestand på Nekselø i 2000, og den sjældne dagsommerfugl fransk bredpande, der lever på kystskrænterne. Det er hensigten at udsætte yderligere 2-3 Exmoor Ponyer i løbet af sommeren 2020.

Der er fem folde på Røsnæs' ca. 180 ha - vildhestene skal gå i den største (nr. 5) på ca. 77 ha (Kort: Naturstyrelsen)

Som det fremgår af kortet ovenfor, er Naturstyrelsens arealer på samlet 180 hektar inddelt i fem folde, og det er den største (5), der nu bliver genforvildet med vildheste og vildokser. Det betyder imidlertid også, at potentialet er over dobbelt så stort - hvis blot man slår foldene sammen.

Rune Engelbreth Larsen (12. juni 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Kilde: Naturstyrelsen Midtsjælland og Peer Ravn (Rewilding DK)

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING