top of page
Fire vandbøfler ved Geding-Kasted Mose (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste, vildokser og vandbøfler, Geding-Kasted

Status 2020

I juni 2017 udsætter Aarhus Kommune vandbøfler ved Geding-Kasted Mose, hvor der i forvejen går vildokser (Galloway Kvæg). Kort tid efter følger vildheste (Konik), og tre nøglearter græsser i dag sammen på ca. 65 hektar (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE, VILDOKSER OG VANDBØFLER. GEDING KASTED MOSE (ca. 65 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2017.

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer: Aarhus Kommune. Forvalter: Rewilding DK

• Vildhest: Konik

• Vildokse: Galloway Kvæg

• Vildhestebestand 2017: 6 • Vildoksebestand 2017: 20 • Vandbøffelbestand 2017: 4

• Vildhestebestand 2019: 6 • Vildoksebestand 2019: 33 • Vandbøffelbestand 2019: 4

• Vildhestebestand 2020: 3 • Vildoksebestand 2020: 37 • Vandbøffelbestand 2020: 4

Den 7. juni 2017 udsætter Aarhus Kommune fire vandbøfler på et ca. 62 hektar stort areal ved Geding-Kasted Mose ca. 8 kilometer nordvest for Aarhus, hvor de skal supplere 20 vildokser (Galloway), der blev sat ud i samme område i december 2016. Den 1. juli 2017 bliver seks vildheste (Konik) udsat i samme område, alle ung-hopper. Arealet udvides til 65 hektar i 2019.

 

Inden projektet er der gennemført en baseline-kortlægning af biodiversiteten i 2015-16, så man kan følge udviklingen og den konkrete effekt af samgræsningen med tre nøglearter. 

Ved udgangen af 2018 er der det samme antal vildheste og vandbøfler, men antallet at vildokser er forøget til 33 (2 avlstyre, 7 stude og 24 drægtige køer, kvier og kalve). I 2019 dør tre af hestene desværre af forfangenhed, hvorved flokken er halveret, og der pågår overvejelser over at erstatte Konik Hestene med Exmoor Ponyer.

I dokumentet Miljømålsætning for naturområdet Geding Kasted Mose – mål for Rewildingprojekt kan man læse om formålet med projektet: »Skabe mere variation i landskabet ved at bringe dynamik i form af 'forsvundne' fysiske, kemiske og biologiske processer tilbage til området: Eks. græsning, sløjfning af dræn og grøfter, tillade vandløbs-meandrering, erosion, dyretråd, sølehuller, ild, dødt ved, forrådnelse, kadavere m.m.«

Vandbøfler vente på at blive sluppet løs (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vandbøfler venter på at blive sluppet ud i Geding-Kasted Mose, Østjylland – få kilometer fra Aarhus (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vandbøfler ved Geding-Kasted Mose (foto: Rune Engelbreth Larse)

Vandbøflerne, umiddelbart efter at de er kommet ud på arealet (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vildokser (Galloway), Geding-Kasted Mose (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildokser (Galloway-Kvæg). Tyrene i foreløbig fredelig sameksistens (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste (Konik), Geding-Kasted Mose (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Tredje nøgleart i Geding-Kasted Mose: Vildhest – i dette tilfælde Konik-heste (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Det er første gang, at vandbøfler for alvor får lov til at blive del af et dansk naturområde (Randers Regnskov – der altid er fremme i skoene – har dog allerede eksperimenteret lidt med vandbøfler i dansk natur for nogle år siden). 

Men vandbøfler? I Danmark? De kan noget lidt andet i den pressede natur end heste og kreaturer, og når de er fuldvoksne, vil disse 800-1.000 kilo tunge kæmper formodentlig for alvor ta' fra i områdets svært fremkommelige vådområder og bidrage til at komme tilgroning til livs, hvilket ikke mindst gavner vegetation og insekter. Det er ganske vist over 100.000 år siden, der sidst fandtes vandbøfler naturligt i Nordeuropa, og lige så længe siden, at europæisk vandbøffel uddøde, hvorfor det her er domesticeret flodvandbøffel, der er udsat.

Men der er dog masser af erfaringer med vandbøflers naturgavn, bl.a. i Tyskland, hvorfor det er ikke et skud i blinde at forsøge sig med denne art også herhjemme.

Der arbejdes i Aarhus Kommune på at udvide hegningen yderligere, og en af kommunens biologer, Lars Eg Hoppe, oplyser om planerne: »Vi forventer at området udvides til ca. det dobbelte omkring ultimo 2020/primo 2021, dvs. det går fra 65 ha i dag til ca. 130 ha. Det er derfor forventet, at vildhesteflokken skal forøges med 6-8, så vi kommer op på en bestand på i alt 9-11 vildheste (inkl. en hingst). Ved samme tid vil Rewilding.dk formentligt udsætte 4-5 vandbøfler mere, så vi får en samlet flok på 8-9 vandbøfler. Ved denne forøgelse vil vi få hele den store oprindelige mose med, der udgør hjertet i Geding Kasted Mose. Udvidelsen vil bestå i at fjerne de indre hegn, og i stedet flytte hegnene helt ud i kanten på det tørre. Dette er gjort muligt p.g.a. jordfordelingen, der blev gennemført sidste år sammen med Naturstyrelsen og Aarhus Vand.«

Rune Engelbreth Larsen (16. december 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Kilde: Biolog Lars Eg Hoppe, Aarhus Kommune

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

bottom of page