top of page
140427-0229.jpg

Bævere i Nordsjælland

Status 2020

I 2009-11 udsætter Naturstyrelsen 23 bævere ved fem forskellige lokaliteter i omegnen af Arresø. Denne er dog ikke en af dem – bæveren her er fotograferet i Aqua Akvarium og Dyrepark (foto © Rune Engelbreth Larsen)

BÆVERE. ARRESØ, NORDSJÆLLAND (fri udbredelse). NATURPROJEKT SIDEN 2009.

 

• Selvbærende naturtiltag i stor skala

• Forvalter: Naturstyrelsen

• Bæverbestand 2011: 23 (Naturstyrelsen, 22.11.2011)

• Bæverbestand 2014: 27 (Nitschke m.fl. 2015)

• Bæverbestand 2017: ca. 50 (Naturstyrelsen/TV2 Lorry, 25.04.2017)

• Bæverbestand 2017: ca. 50 (Sunde & Elmeros 2020)

I 1999 udarbejder Naturstyrelsen et udkast til Udsætningsplan for Bæver i Arresøoplandet, der konkluderer, at fødegrundlaget kan række til en bestand på ca. 25 bæverfamilier, idet en familiegruppe ifølge samme udkast anslås til 2-14 dyr.

Bæverudsætningen kan dog ikke samle politisk flertal i det daværende Nordsjællands Amt, men da nationalparkprocessen tager fart i begyndelsen af nullerne, kommer ideen på tale igen. En habitatanalyse, der opererer med bæverfamilier af en lidt mere veldefineret størrelse, bekræfter i 2007, at der er et stort potentiale for udsætning af bæver i Arresøoplandet, som »med tiden kunne resultere i en samlet bestand på over 60 familier, dvs. et godt stykke over 200 bævere« (Eskildsen 2007).

 

Ti år efter det første udkast til en udsætningsplan kan Naturstyrelsen endelig gå i gang med at udsætte 23 tyske bævere ved fem nordsjællandske lokaliteter omkring Arresø. Det foregår i flere omgange i 2009-2011 – de første fem den 20. oktober i 2009 ved Holløse Bredning, dernæst ti i 2010 og syv i 2011 (Berthelsen 2012). Spredningen viser sig dog mere træg end forventet – de tre første år bliver bestanden kun forøget fra 23 til 27 individer (mod den jyske bestandforøgelse fra 18 til 45 de tre første år i Vestjylland). 

 

Den nordsjællandske bestand er dog veletableret, og forventningen (eller forhåbningen) er, at den over tid kan sprede sig så meget, at den ligefrem kan fordoble arealet med vådområder i Gribskov (Nitschke m.fl. 2015). I 2017 finder man den første bæverdæmning i Gribskov, så muligvis er nøglearten ved at etablere og brede sig i det største nordsjællandske skovområde.

Den første nordsjællandske bæverunge bliver observeret i 2014. Estimeret ud fra 13 bæverterritorier vurderes bæverbestanden i 2017-18 til at være på ca. 45-50, og den seneste opgørelse fra 2020 rummer ikke et nyt tal for bestandsstørrelsen på Nordsjælland (Sunde & Elmeros 2020), hvor man stadig estimerer en meget forsigtig udvikling.

Rune Engelbreth Larsen (3. februar 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

bottom of page