Bævere i Nordsjælland

Status 2020

I 2009-11 udsætter Naturstyrelsen 23 bævere ved fem forskellige lokaliteter i omegnen af Arresø. Denne er dog ikke en af dem – bæveren her er fotograferet i Aqua Akvarium og Dyrepark (foto © Rune Engelbreth Larsen)

BÆVERE. ARRESØ, NORDSJÆLLAND (fri udbredelse). NATURPROJEKT SIDEN 2009.

 

• Selvbærende naturtiltag i stor skala

• Forvalter: Naturstyrelsen

• Bæverbestand 2011: 23 (Naturstyrelsen, 22.11.2011)

• Bæverbestand 2014: 27 (Nitschke m.fl. 2015)

• Bæverbestand 2017: ca. 50 (Naturstyrelsen/TV2 Lorry, 25.04.2017)

• Bæverbestand 2017: ca. 50 (Sunde & Elmeros 2020)

I 1999 udarbejder Naturstyrelsen et udkast til Udsætningsplan for Bæver i Arresøoplandet, der konkluderer, at fødegrundlaget kan række til en bestand på ca. 25 bæverfamilier, idet en familiegruppe ifølge samme udkast anslås til 2-14 dyr.

Bæverudsætningen kan dog ikke samle politisk flertal i det daværende Nordsjællands Amt, men da nationalparkprocessen tager fart i begyndelsen af nullerne, kommer ideen på tale igen. En habitatanalyse, der opererer med bæverfamilier af en lidt mere veldefineret størrelse, bekræfter i 2007, at der er et stort potentiale for udsætning af bæver i Arresøoplandet, som »med tiden kunne resultere i en samlet bestand på over 60 familier, dvs. et godt stykke over 200 bævere« (Eskildsen 2007).

 

Ti år efter det første udkast til en udsætningsplan kan Naturstyrelsen endelig gå i gang med at udsætte 23 tyske bævere ved fem nordsjællandske lokaliteter omkring Arresø. Det foregår i flere omgange i 2009-2011 – de første fem den 20. oktober i 2009 ved Holløse Bredning, dernæst ti i 2010 og syv i 2011 (Berthelsen 2012). Spredningen viser sig dog mere træg end forventet – de tre første år bliver bestanden kun forøget fra 23 til 27 individer (mod den jyske bestandforøgelse fra 18 til 45 de tre første år i Vestjylland). 

 

Den nordsjællandske bestand er dog veletableret, og forventningen (eller forhåbningen) er, at den over tid kan sprede sig så meget, at den ligefrem kan fordoble arealet med vådområder i Gribskov (Nitschke m.fl. 2015). I 2017 finder man den første bæverdæmning i Gribskov, så muligvis er nøglearten ved at etablere og brede sig i det største nordsjællandske skovområde.

Den første nordsjællandske bæverunge bliver observeret i 2014. Estimeret ud fra 13 bæverterritorier vurderes bæverbestanden i 2017-18 til at være på ca. 45-50, og den seneste opgørelse fra 2020 rummer ikke et nyt tal for bestandsstørrelsen på Nordsjælland (Sunde & Elmeros 2020), hvor man stadig estimerer en meget forsigtig udvikling.

Rune Engelbreth Larsen (3. februar 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING