Bisoner i Merritskov, Lolland

Status 2020

Europæisk bison i Merritskov – udsat af Knuthenborg Safaripark (foto: Per Nielsen, Knuthenborg Safaripark)

BISONER OG VILDSVIN. MERRITSKOV, LOLLAND (ca. 187 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2017.

• Selvbærende natur uden tilskudsfodring + naturnær tømmerproduktion

• Ejer og forvalter: Knuthenborg Gods

• Bisonbestand 2017: 3 • Vildsvinebestand 2017: 10

• Bisonbestand 2019: 3 • Vildsvinebestand 2019: 25

• Bisonbestand 2020: 4 • Vildsvinebestand 2020: 18

Den 8. september 2017 udsættes en europæisk bison bag en 187 hektar stor hegning i Merritskov ved Bandholm på Lolland – en ung tyr hentet fra Bisonskoven i Almindingen. Den 21. september udsættes to hunbisoner fra Hardehausen i Midttyskland, og den 27. september følger 10 vildsvin (tre keilere og syv vildsvinesøer). Merritskov er domineret af gammel og ung løvskov med enkelte partier af nål og drives efter naturnære principper med plukhugst og selvforyngelse.

Europæisk bison i Merritskov – udsat af Knuthenborg Safaripark (foto: Per Nielsen, Knuthenborg Safaripark)

Bisoner daser i skovbunden ... (foto: Per Nielsen, Knuthenborg Safaripark)

Vildsvin på vej ud af kassen til Merritskov ... (foto: Per Nielsen, Knuthenborg Safaripark)

Der er sat 10 vildsvin ud i Merritskov i 2017 – i 2017 er de blevet til 25 (foto: Per Nielsen, Knuthenborg Safaripark)

Kontorchef i Miljøstyrelsen, Søren Oldenborg: »Bisonen er ren disruption i en skov. Den roder, græsser og skralder. Hvis det er små træer, kan den sågar vælte dem, og på den måde laver den en masse ravage i skoven, som er godt for de andre dyr. (...) Der vil givetvis komme større lysåbninger i skoven i takt med, at der kommer flere bison. Der vil være flere træer, der henfalder. De kommer til at mudderbade og sandbade, og så er kokasserne deres helt egen historie. Det har sit helt eget liv med svampe og insekter, der så igen danner fødekilder for andre dyr.« (Knuthenborg Safaripark: Bisoner og vildsvin tilbage i Lollands natur).

I 2018 er vildsvinebestanden forøget med 10-15 grislinger og tæller i alt ca. 20-25 i Merritskoven. Den første bisonkalv fødes i 2019 og forøger familien til 4 bisoner, mens vildsvinene samme år får 70 smågrise.

Desværre har Naturstyrelsen opstillet som krav, af vildsvinebestanden skal skydes ned til blot 18 dyr, hvorfor den gode effekt, de mange små grislinger kunne have udøvet for naturen, fjernes. Dermed bliver dyretrykket ca, 17 kg planteæder pr. hektar – hvilket er 6-9 gange mindre end det »konservative« estimat, som forskere anslår er et gennemsnitligt naturligt dyretryk (Ejrnæs m.fl. 2019b). Havde smågrisene fået lov til at leve, ville de voksne dyr nå et dyretryk på ca. 75 kg pr. hektar.

Rune Engelbreth Larsen (12. december 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

• Øvrige kilder: Christoffer Knuth, Knuthenborg Safaripark

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING