Vildheste ved Klise Nor, Sydlangeland

Status 2020

Vildheste ved Klise Nor – Danmarks første offentlige vildhesteprojekt, søsat i 2003 (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE. KLISE NOR, SYDLANGELAND (ca. 32 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2003.

• Ejer og forvalter: Naturstyrelsen

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring

• Vildheste: Exmoor Ponyer

• Vildhestebestand 2003: 15 (02.06.2003, Ritzau)

• Vildhestebestand 200417 (25.05.2004, Nordjyske)

• Vildhestebestand 2006: 30 (04.10.2006, Fyens.dk)

• Vildhestebestand 2007:   8 (05.05.2007, Fyens.dk)

• Vildhestebestand 2019: 12 (08.02.2019, DN Langeland)

• Vildhestebestand 2020: 13 (Naturstyrelsen)

Den 2. juni 2003 bliver 15 vildheste (Exmoor) fra Tærø udsat ved Klise Nor på Sydlangeland. Skovrider ved Fyns Statsskovdistrikt, Søren Kirk Strandgaard, præsenterer pilotprojektet: »Eksperimentet går ud på at undersøge, om hestene med deres græsning kan hindre enge og heder i at springe i skov, og samtidig er det håbet, at hestene åbner danskernes øjne for naturlivet. (...) Når hestene sættes ud på Langeland, vil Skov- og Naturstyrelsen systematisk følge hestenes adfærd og se, hvordan de påvirker naturen.« (Ritzau, 2.6.2003).

Erfaringerne er gode, som det fremgår af en artikel i Dansk Zoologisk Selskabs Magasin, der redegør for projektets historie: »Ponyerne ved Klise Nor trivedes. De bevægede sig hjemmevant på strandengen og overdrevet. De vadede ud i vandhullerne og åd unge tagrør, de åd kviste og blade fra træer og buske, og holdt plantedækket kort på arealet. De robuste dyr klarede vinterkulde, blæst og sne uden problemer, og hen over sommeren fik hopperne fine føl. Publikum tog vel imod de vilde heste, og folk kørte langt for at komme til at se dem. Exmoor Ponyerne kunne både forbedre naturarealerne og fungere som naturattraktion.« (Habitat nr. 13/2016).

I 2006 er bestanden vokset til 30 heste, og de fleste flyttes til et tidligere landbrugsareal, der strækker sig over ca. 110 hektar på Langelands sydspids ved Dovns Klint og Gulstav Mose. Arealet ved Klise Nor kommer til at danne ramme om en ren hingsteflok med vekslende antal: I februar 2019 går der 12.

Det er kun hingste, der går ved Klise Nor – ret bidt i bund i juni 2016 (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Der er i perioden 2003-2006 blevet tilskudsfodret, hvor der ikke var kendskab til arealets bæreevne, men derefter kun meget sjældent og undtagelsesvis. Fra og med efteråret 2018 er der imidlertid etableret fodertilbud i vinterhalvåret efter retningslinjer fra Fødevarestyrelsen.

Rune Engelbreth Larsen (19. december 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

Øvrige kilder: Jakob Harrekilde Jensen, Max Staal Dinesen og Kasper Skjærlund (Naturstyrelsen Fyn)

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING