top of page
Bynær vildheste (Konik) ved Nørrestrand, Horsens (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste ved Nørrestrand, Horsens

Status 2020

Bynære vildheste (Konik) ved Nørrestrand, Horsens (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE OG VILDOKSER. NØRRESTRAND, HORSENS (ca. 50 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2017.

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Horsens Kommune

• Vildhest: Konik

• Vildhestebestand 2017: 6 • Vildoksebestand 2017: 9

• Vildhestebestand 2019: 7 • Vildoksebestand 2019: 9

• Vildhestebestand 2020: 9 • Vildoksebestand 2019: 9

Den 28. oktober 2017 ankommer seks nordtyske vildheste (Konik) til et 50 hektar stort areal ved Nørrestrand, lige ved bygrænsen til Horsens. Her græsser de året rundt sammen med vildokser (Skotsk Højlandskvæg), idet der i 2017 også blev udsat en tyr, fire køer og fire kalve. Den 5. maj 2018 suppleres de seks hopper med en hingst, også fra Tyskland. I påsken 2019 blev født tre føl, mens en hoppe måtte aflives i september på grund af en hovbyld. Pr. 1. januar 2020 var der i alt 9 vildheste og 9 vildokser.

Horsens Kommunes vildhesteprojekt er et af de mindst formidlede og mest hemmeligholdte projekter herhjemme. Der er nul informationer på kommunens hjemmesider – hverken til borgere eller turister. Man skal helt frem til side 42 på kommunens helhedsplan for at finde en smule om hensigten med indsatsen:

»Hen over de næste mange år skal store arealer transformeres fra landbrugsjord til natur. For at sikre en god udvikling af biodiversitet i området skal der iværksættes en forvaltning, der omfatter en ekstensiv samgræsning i området. Det betyder, at der skal skabes store sammenhængende områder, der kommer til at omfatte mange forskellige naturtyper – søer, vandløb, enge, moser og overdrev. Den ekstensive pleje af naturtyperne fordrer forskellige afgræssere, og der er et ønske om at afgræsningen skal foretages af bl.a. heste og kvæg indenfor samme hegn.« (Horsens Helhedsplan).

Det er kommunens intention at udvide området på længere sigt.

Rune Engelbreth Larsen (12. december 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

Øvrige kilder: Biolog Jan Kunstmann, Horsens Kommune

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

Vildheste, Nørrestrand ved Horsens (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Bynære vildheste (Konik) ved Nørrestrand, Horsens (foto © Rune Engelbreth Larsen)

bottom of page