top of page
Vildheste (Exmoor) ved Klise Nor, Sydlangeland (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste ved Skavenhus, Skjern Floddelta

Status 2019

Fotografen har ikke været forbi arealet endnu – her nogle andre vildheste fra Klise Nor, Sydlangeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

2014. VILDHESTE. SKAVENHUS, SKJERN FLODDELTA (ca. 31 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2017: 21 (FB-gruppen Vild med Skjern Enge, 16.06.2017)

• Vildhestebestand 2019: 22 (FB-gruppen Vild med Skjern Enge, 03.02.2019)

I 2014 løber nogle af vildhestene (Exmoor) bort fra øen Kalvholm midt i Skjern Floddelta og etablerer sig syd for Skjern Å ved Skavenhus. Her får de lov til at blive og græsser efterfølgende et areal på ca. 31 hektar uden tilskudsfodring, mens Naturstyrelsens vildhesteprojekt på Kalvholm helt droppes i december 2016.

I 2017 blev der aflivet 5 ponyer på baggrund af henstillinger fra kredsdyrelægen, idet hestene havde behov for klovbeskæring, men ikke lod sig fange. Hestene græsser også et mindre areal på knap 10 hektar hos Naturstyrelsen umiddelbart nordvest for det private areal, men kun i sommerperioden.

Vildhesteareal ved Skavenhus, Skjern Floddelta

På et ca. 31 hektar stort privatareal ved Skavenhus ud til Ringkøbing Fjord er der udsat vildheste (luftfoto 2016: Historiskatlas.dk)

Det har ikke været muligt at få oplysninger fra arealets ejer eller forpagter, hvorfor de foreløbige informationer bygger på Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Rune Engelbreth Larsen (14. januar 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Kilder: Skovrider Ulrik Lorenzen (Naturstyrelsen Blåvandshuk) og Bo Skelmose.

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

bottom of page