Vildheste ved Skavenhus, Skjern Floddelta

Status 2019

Fotografen har ikke været forbi arealet endnu – her nogle andre vildheste fra Klise Nor, Sydlangeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

2014. VILDHESTE. SKAVENHUS, SKJERN FLODDELTA (ca. 31 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2017: 21 (FB-gruppen Vild med Skjern Enge, 16.06.2017)

• Vildhestebestand 2019: 22 (FB-gruppen Vild med Skjern Enge, 03.02.2019)

I 2014 løber nogle af vildhestene (Exmoor) bort fra øen Kalvholm midt i Skjern Floddelta og etablerer sig syd for Skjern Å ved Skavenhus. Her får de lov til at blive og græsser efterfølgende et areal på ca. 31 hektar uden tilskudsfodring, mens Naturstyrelsens vildhesteprojekt på Kalvholm helt droppes i december 2016.

I 2017 blev der aflivet 5 ponyer på baggrund af henstillinger fra kredsdyrelægen, idet hestene havde behov for klovbeskæring, men ikke lod sig fange. Hestene græsser også et mindre areal på knap 10 hektar hos Naturstyrelsen umiddelbart nordvest for det private areal, men kun i sommerperioden.

På et ca. 31 hektar stort privatareal ved Skavenhus ud til Ringkøbing Fjord er der udsat vildheste (luftfoto 2016: Historiskatlas.dk)

Det har ikke været muligt at få oplysninger fra arealets ejer eller forpagter, hvorfor de foreløbige informationer bygger på Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Rune Engelbreth Larsen (14. januar 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Kilder: Skovrider Ulrik Lorenzen (Naturstyrelsen Blåvandshuk) og Bo Skelmose.

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING