top of page
Vildheste (Exmoor), Langeland (foto: Rune Engelbreth Larse)

Vildhestene på Ulvshale, Møn

Status 2020

Fotografen har endnu ikke været på Ulvshale, hvorfor vildhestene (Exmoor) her er fra Klise Nor, Langeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE. ULVSHALE, MØN (ca. 100 + ca. 95 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2018.

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Naturstyrelsen

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2019: 10 (Naturstyrelsen, 23.11.2018)

• Vildhestebestand 2020: 10 (Naturstyrelsen)

+ sommergræssende geder og kreaturer

Den 22. november 2018 udsætter Naturstyrelsen 10 Exmoor (8 valakker og 2 hopper) i to indhegninger på Ulvshalve, alle ungheste, der er hentet fra styrelsens voksende bestand af vildheste på Sydlangeland. Seks heste går på det ene areal, der ligger i Ulvshale Skov, tæt op ad eng og klitnatur (ca. 95 ha). Omtrent halvdelen af skoven har været urørt siden 1994, endnu en del har være urørt siden 2000, og endnu mere bliver det i 2026.

De øvrige fire vildheste (valakker) græsse på de sydvestlige arealer omkring Heden, Vedelen og Gåsesøen (ca. 100 ha). Der avles ikke umiddelbart på hestene, dels for at afvente effekten på naturen, dels for at begynde med ukompliceret pasning og tilsyn. Der gives ikke tilskudsfodring pr. automatik, men kun som »nødplan« ved ekstremt vintervejr.

Tidligere har Naturstyrelsens græsarealer på Ulvshale været bortforpagtet til sommergræsning (bortset fra Heden), men i de senere år er udviklingen gået i retning af storfolde og ekstensiv græsning.

Naturtyrelsens projektleder Jørgen Sandby Nielsen: »Vilde heste er en rigtig god måde at skabe mere dynamik og biodiversitet i naturen. Når hestene spiser af underskoven, kommer der mere lys ned i skovbunden. Insekterne er helt vilde med det døde ved, som hestene skaber, når de gnaver af træernes bark samt de efterladte hestepærer. Vi håber, at hestene falder godt til og kan lide forholdene ved Østersøen.« (Naturstyrelsen: Ti vilde heste flytter til Møn).

Hestenes fødepræferencer, bevægelse og aktivitet såvel som påvirkningen af arealerne (herunder nedbidning og hæmning af uønsket opvækst) følges tæt i form af et mindre overvågningsprojekt, der fremadrettet ser nærmere på biodiversitetsudviklingen.

Planen er en fortsat udvidelse af det græssede areal med overgang til ekstensiv helårsgræsning, også i Ulvshale Skov. I den henseende ville det være oplagt at tænke i at forbinde arealerne – men det indebærer, at hegnslinjen skal krydse Ulvsdalvej, og at bilister kortvarigt må nedsætte hastigheden for at krydse færiste. 

Rune Engelbreth Larsen (19. december 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

Øvrige kilder: Skovrider Jesper Clausen og skovløber Kristian Graubæk (Naturstyrelsen)

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

bottom of page