top of page
Vildheste ved Saksfjed-Hyllekrog, Lollad (foto: Rune Engelbreth Larsn)

Vildheste ved Saksfjed-Hyllekrog, Lolland

Status 2020

Nogle af vildhestene ved Fugleværnsfondens reservat, Saksfjed-Hyllekrog på Sydlolland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE. SAKSFJED-HYLLEKROG, SYDLOLLAND (ca. 133 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2013.

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Fugleværnsfonden

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildokse: Galloway Kvæg

• Vildheste 2013:   5 (Fugleværnsfonden, 04.12.2013)

• Vildheste 2014: 13 (Fugleværnsfonden, 13.11.2014)

• Vildheste 2015: 14 (Fugleværnsfonden, 13.03.2015)

• Vildheste 2018: 18 (Fugleværnsfonden, 25.04.2018)

• Vildheste 2019: 20 (Fugleværnsfonden)

• Vildheste 2020: 20 • Vildokser 2020: 20  (Fugleværnsfonden) 

I november 2013 udsætter Fugleværnsfonden fem vildheste (Exmoor) på 90 hektar af fondens knap 200 hektar store naturreservat ved Saksfjed-Hyllekrog, nord for Billitse Mølle (pumpestation) på Lolland. Naturreservatet er i de første år opdelt i mindre folde, hvor vildhestene skal supplere det lokale dåvildt og de sommergræssende kreaturer. Året efter udsættes yderligere otte heste, heriblandt et hingsteføl.

De tre unghopper og to valakker er hentet fra Naturstyrelsens vildheste på Sydlangeland, der stammer fra vildhestene på Tærø. Naturforvalter i Fugleværnsfonden, Marie-Louise Olsen: »Det er godt for eng- og vadefuglene, som kommer i foråret, for er græsset for højt, kan det ikke tørre og fuglene komme helt ned til de insekter, de lever af.« (Folketidende.dk, 6.12.2013). 

»Hestene lever uden direkte menneskelig kontakt, så tæt på naturlig adfærd som muligt. De afgræsser arealet året rundt, og er en del af fondens vision om en mere selvforvaltende og vild natur. Ved helårsafgræsning afgræsses området mere dynamisk.« (Fugleværnsfonden: Vilde heste i Saksfjed).

 

Det første føl fødes på arealet i marts 2015, og i 2018 følger den første udvidelse af arealet: »Med godkendelse af området til vildgræsning er det derfor farvel til de mindre hegninger. I stedet etableres eet stort område på 115 hektar, hvor græsserne helt selv må finde ud af, hvordan de vil leve og ikke mindst æde af de særdeles varierede arealer, som indeholder en mosaik af tidvis våd eng blandet løvskov, surt overdrev og mindre søer. Alle græsserne lever alene af græsning, uden nogen form for tilskuds- eller vinterfodring.« (Fugleværnsfonden: Vildere vidder til de vilde heste).

Saksfjed-Hyllekrog bag diget, Sydlolland (foto: Rune Engelbreth Larse)

Saksfjed-Hyllekrog bag diget, Sydlolland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Saksfjed-Hyllekrog, Lolland (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Saksfjed-Hyllekrog bag diget, Sydlolland. Vildhestene græsser foran kreaturerne (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Saksfjed-Hyllekrog, Sydlolland (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Fugleværnsfondens naturreservat, Saksfjed-Hyllekrog (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vildhest støvbader, Saksfjed-Hyllekrog (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Så skal der støvbades ... (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste (Exmoor), Saksfjed-Hyllekrog (foto: Rune Engelbreth Larse)

Vildhestene på Lolland – Exmoor-Ponyer (foto © Rune Engelbreth Larsen)

I november 2019 udsættes 20 Galloway Kvæg sammen for at græsse sammen med vildhestene året rundt og uden tilskudsfodring. Den lokale bestand på ca. 200 dådyr kan også komme ind og ud ved simpelthen at springe over hegnet, og samme år er næste udvidelse af naturreservatets hegning gennemført med yderligere 18 hektar (se kortet).

Saksfjed-Hyllekrog reservat – kort over hegnslinjen (Fugleværnsfonden)

Gul farve viser den nuværende hegnslinje og blå den kommende udvidelse. Der er tale om ét sammenhængende areal (Fugleværnsfonden)

Saksfjed-Hyllekrog, Lolland (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Der er større søer på den sydlige del af reservatet (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Fugleværnsfondens vildheste-projekt er et af de mest ambitiøse i Danmark, hvor kun et mindretal af de øvrige også har samgræssende kreaturer og vildheste uden tilskudsfodring. 

Rune Engelbreth Larsen (senest opdateret: 12. december 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

Øvrige kilder: Emilie Nicoline Bieber Schmidt, Fugleværnsfonden

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

bottom of page