Vildheste ved Saksfjed-Hyllekrog, Lolland

Status 2020

Nogle af vildhestene ved Fugleværnsfondens reservat, Saksfjed-Hyllekrog på Sydlolland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE. SAKSFJED-HYLLEKROG, SYDLOLLAND (ca. 133 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2013.

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Fugleværnsfonden

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildokse: Galloway Kvæg

• Vildheste 2013:   5 (Fugleværnsfonden, 04.12.2013)

• Vildheste 2014: 13 (Fugleværnsfonden, 13.11.2014)

• Vildheste 2015: 14 (Fugleværnsfonden, 13.03.2015)

• Vildheste 2018: 18 (Fugleværnsfonden, 25.04.2018)

• Vildheste 2019: 20 (Fugleværnsfonden)

• Vildheste 2020: 20 • Vildokser 2020: 20  (Fugleværnsfonden) 

I november 2013 udsætter Fugleværnsfonden fem vildheste (Exmoor) på 90 hektar af fondens knap 200 hektar store naturreservat ved Saksfjed-Hyllekrog, nord for Billitse Mølle (pumpestation) på Lolland. Naturreservatet er i de første år opdelt i mindre folde, hvor vildhestene skal supplere det lokale dåvildt og de sommergræssende kreaturer. Året efter udsættes yderligere otte heste, heriblandt et hingsteføl.

De tre unghopper og to valakker er hentet fra Naturstyrelsens vildheste på Sydlangeland, der stammer fra vildhestene på Tærø. Naturforvalter i Fugleværnsfonden, Marie-Louise Olsen: »Det er godt for eng- og vadefuglene, som kommer i foråret, for er græsset for højt, kan det ikke tørre og fuglene komme helt ned til de insekter, de lever af.« (Folketidende.dk, 6.12.2013). 

»Hestene lever uden direkte menneskelig kontakt, så tæt på naturlig adfærd som muligt. De afgræsser arealet året rundt, og er en del af fondens vision om en mere selvforvaltende og vild natur. Ved helårsafgræsning afgræsses området mere dynamisk.« (Fugleværnsfonden: Vilde heste i Saksfjed).

 

Det første føl fødes på arealet i marts 2015, og i 2018 følger den første udvidelse af arealet: »Med godkendelse af området til vildgræsning er det derfor farvel til de mindre hegninger. I stedet etableres eet stort område på 115 hektar, hvor græsserne helt selv må finde ud af, hvordan de vil leve og ikke mindst æde af de særdeles varierede arealer, som indeholder en mosaik af tidvis våd eng blandet løvskov, surt overdrev og mindre søer. Alle græsserne lever alene af græsning, uden nogen form for tilskuds- eller vinterfodring.« (Fugleværnsfonden: Vildere vidder til de vilde heste).

Saksfjed-Hyllekrog bag diget, Sydlolland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Saksfjed-Hyllekrog bag diget, Sydlolland. Vildhestene græsser foran kreaturerne (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Fugleværnsfondens naturreservat, Saksfjed-Hyllekrog (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Så skal der støvbades ... (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vildhestene på Lolland – Exmoor-Ponyer (foto © Rune Engelbreth Larsen)

I november 2019 udsættes 20 Galloway Kvæg sammen for at græsse sammen med vildhestene året rundt og uden tilskudsfodring. Den lokale bestand på ca. 200 dådyr kan også komme ind og ud ved simpelthen at springe over hegnet, og samme år er næste udvidelse af naturreservatets hegning gennemført med yderligere 18 hektar (se kortet).

Gul farve viser den nuværende hegnslinje og blå den kommende udvidelse. Der er tale om ét sammenhængende areal (Fugleværnsfonden)

Der er større søer på den sydlige del af reservatet (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Fugleværnsfondens vildheste-projekt er et af de mest ambitiøse i Danmark, hvor kun et mindretal af de øvrige også har samgræssende kreaturer og vildheste uden tilskudsfodring. 

Rune Engelbreth Larsen (senest opdateret: 12. december 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

Øvrige kilder: Emilie Nicoline Bieber Schmidt, Fugleværnsfonden

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING