top of page
Vildheste (Konik), Lille Vildmose (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste på Knarmou Strandenge,

Lille Vildmose (2003-2015)

Vildheste (Konik) i Lille Vildmose – tidligere på Knarmou Strandenge, her græsser de i Mellemområdet (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE OG VILDOKSER. KNARMOU STRANDENGE (ca. 47 ha). PROJEKTET ER OPHØRT (2003-2015)

 

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring

• Ejer: Aage V. Jensen Naturfond. Forvalter: Aalborg Kommune

På Nordjyllands Amts initiativ udsættes den 19. december 2003 tre vildheste (Konik) fra Sydtyskland og ni vildokser på Knarmou Strandenge langs Kattegatkysten ud for Tofte Skov ved Lille Vildmose. Ingen af dyrene har nogen sinde været på stald. De to tyre er krydsninger mellem Heck-kvæg og henholdsvis en spansk kamptyr og den italienske Chianina-race (verdens ældste tamme kvægrace, der går ca. 2.500 år tilbage). Vildokserne indgår i et internationalt avlsprojekt med henblik på at fremavle urokse-lignende kreaturer. Desuden skal projektet tilstræbe naturlige forhold med samgræssende vildokser og vildheste.

Driftleder for naturpleje i Nordjyllands Amt, Jens Vinge: »Bortset fra lidt hø i startfasen og et læskur skal dyrene klare sig selv året rundt. (...) Det giver en mere naturlig dynamik og variation end med de sædvanlige tamme kvæg- og hesteracer. Det nyder mange planter og sommerfugle gavn af, da deres levesteder forsvinder uden afgræsning.« (Nordjyske, 20.12.2003).

I 2007 er status: »Der er i perioden født 27 levedygtige kalve og 3 levedygtige føl. Der er samtidigt udgået 12 vildokser men ingen Konik-heste, hvorfor bestanden i oktober 2007 udgjordes af 24 vildokser og 6 Konik-heste. Af disse går 15 vildokser og de 6 Konik-heste i indhegningen på Knarmou Strandenge, mens hhv. 7 og 2 vildokser er flyttet til nærliggende græsningsområder i Lille Vildmose.« (Sørensen 2007).

Samme år overtager Aalborg Kommune forvaltningen.

Vildokser, fremavlet af bl.a. Heck-Kvæg (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildokser (fremavlet af bl.a. Heck-Kvæg) i Lille Vildmose – tidligere græssede de på Kharmou Strandenge (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vildhest (Konik), Lille Vildmose (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildhestene er flyttet til mindre folde, hvor de tilskudsfodres og potentialet som nøglearter ikke udnyttes – men her er en, der er glad for et perfekt sted at sikre sig sin frokost ... (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Det lykkes ikke at undgå tilskudsfodring som oprindelig planlagt, tværtimod bliver vildhestene fodret hver dag vinteren over fra slutningen af november, og vildoksernes vinterfodring bliver ligeledes omfattende.

I 2011 er antallet vokset til ni vildheste og 62 vildokser. Nogle af dyrene er på dette tidspunkt flyttet til arealer ved Tofte Sø og nær Lille Vildmose Centeret. 

 

Formanden for Støttegruppen for Lille Vildmose Naturpark, Martin Sloth Andersen, bemærker om tilskudsfodringen: »Resultatet af vildoksernes naturpleje er i dag entydigt positivt og synligt. Inden for hegnet er de små træer og flere af de større brudt ned eller gået ud. Græs og urter breder sig i skovbunden til gavn for mange insekter og fugle. Uden for hegnet mod syd kan man – til sammenligning – se den tætte og ugræssede skov. (...) Vinterfodringen holder desværre dyrene fast omkring foderpladsen med pløre og ophobning af gødning til følge.« (Nordjyske, 3.11.2011).

Da bestandene er på deres højeste, er der 19 vildheste og 98 vildokser på arealet, og i hele projektperioden bliver der født 204 kalve og 21 føl. Efterhånden vurderes projektet dog at være for omkostningskrævende for kommunen (bl.a. udgifter til læskure, dagligt tilsyn, øremærkning, betydelige udgifter til vinterfodring af hensyn til offentlighedens indtryk).

 

Eftersom det ikke er muligt at udvide arealet, reduceres bestandene til 50 vildokser og ni vildheste, der sælges til en lokal forpagter. I 2014 sælges endvidere et »sæt vildokser« til et projekt ved Grønne Strand-fredningen i Jammerbugt Kommune: seks køer og en tyr.

Projektet med vildheste og vildokser på Kharmou Strandenge er ophørt, og i dag er her kun sommergræsning. Nogle af dyrene er flyttet til arealer i Mellemområdet i Lille Vildmose.

Rune Engelbreth Larsen (1. marts 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

• Kilde i øvrigt: Jens Vinge, skov- og landskabsingeniør ved Aalborg Kommune

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

bottom of page