top of page
Vildheste syd for Tranekær Gods, Langeland (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste ved Flådet, Sydlangeland

Status 2020

Vildheste (Exmoor) syd for Tranekær Gods, Langeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE. FLÅDET, MIDTLANGELAND (ca. 65 ha + 25 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2012.

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Tranekær Gods

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2012: 21

• Vildhestebestand 2019: 35

• Vildhestebestand 2020: 34

I 2012 udsættes 21 vildheste syd for Tranekær på engområdet Flådet, der tidligere hed Basballe Sø og endnu tidligere var Langelands største højmose. Tranekær Gods etablerer dermed Langelands tredje vildhesteareal med opkøb af overskydende vildheste fra Naturstyrelsens Exmoor Ponyer ved Dovns Klint, Sydlangeland

Indtil 1992 bliver Flådet dyrket kontinuerligt med vårhvede, hvorefter området braklægges, og dræn fjernes fra området. I 1998 indgår Tranekær Gods en MVJ-ordning om miljøvenlig drift, og Flådet bliver et ekstensivt græsareal med 50 stude, og i 2012 sættes vildheste ud.

Siden bliver der også udsat vildheste i en separat hegning syd for Stengade Sø, hvor der i 2019 går 10 af de i alt 35 Exmoor Ponyer. Vildhestene får ikke fast tilskudsfodring, men 1-2 høballer om året, fordi der af og til at borgere, som tror, at de sulter.

Rune Engelbreth Larsen (16. december 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

Øvrige kilder: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær Slot

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

Vildheste syd for Tranekær Gods, Langeland (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste syd for Tranekær Gods, Langeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste syd for Tranekær Gods, Langeland (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste syd for Tranekær Gods, Langeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

bottom of page