Vildheste ved Flådet, Sydlangeland

Status 2020

Vildheste (Exmoor) syd for Tranekær Gods, Langeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE. FLÅDET, MIDTLANGELAND (ca. 65 ha + 25 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2012.

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Tranekær Gods

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2012: 21

• Vildhestebestand 2019: 35

• Vildhestebestand 2020: 34

I 2012 udsættes 21 vildheste syd for Tranekær på engområdet Flådet, der tidligere hed Basballe Sø og endnu tidligere var Langelands største højmose. Tranekær Gods etablerer dermed Langelands tredje vildhesteareal med opkøb af overskydende vildheste fra Naturstyrelsens Exmoor Ponyer ved Dovns Klint, Sydlangeland

Indtil 1992 bliver Flådet dyrket kontinuerligt med vårhvede, hvorefter området braklægges, og dræn fjernes fra området. I 1998 indgår Tranekær Gods en MVJ-ordning om miljøvenlig drift, og Flådet bliver et ekstensivt græsareal med 50 stude, og i 2012 sættes vildheste ud.

Siden bliver der også udsat vildheste i en separat hegning syd for Stengade Sø, hvor der i 2019 går 10 af de i alt 35 Exmoor Ponyer. Vildhestene får ikke fast tilskudsfodring, men 1-2 høballer om året, fordi der af og til at borgere, som tror, at de sulter.

Rune Engelbreth Larsen (16. december 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

Øvrige kilder: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær Slot

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

Vildheste syd for Tranekær Gods, Langeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste syd for Tranekær Gods, Langeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING