Vildsvin og krondyr i Klelund

Status 2020

Indkørsel til Klelund Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDSVIN OG KRONDYR. KLELUND DYREHAVE (ca. 1.415 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2016.

 

• Selvbærende natur under udvikling + tilskudsfodring under afvikling

Ejer: Sofie Kirk Kristiansen

• Vildsvinebestand 2016: 24

• Vildsvinebestand 2019: 40 • Krondyrbestand 2019: 400

• Vildsvinebestand 2020: 40 • Krondyrbestand 2020: 350

I 2010 etableres et privat naturreservat på ca. 1.415 hektar med krondyr bag et 17 kilometer vildthegn i Midtjylland: Klelund Dyrehave. I april 2016 bliver tolv vildsvin sat ud bag en mindre udslusningshegning på otte hektar, og i august har tre af søerne fået 12 grislinger, og de 24 vildsvin slippes ud i hele området. Dyrene er hentet fra Tofte Skov, hvor der har været vildsvin siden 1926.

»Klelund bygger på vores målsætning om at forøge den biologiske mangfoldighed med hjemmehørende arter. Vi tror på, at naturen kan tage vare på sig selv, hvis den får plads til at gøre det. Derfor forsøger vi at restaurere Klelund, så naturen på sigt igen selv kan tage over.« (Klelund Dyrehave).

Både vildsvin og krondyr bliver tilskudsfodret, men den praksis er under delvis afvikling. I sæsonen 2017/2018 bliver der fodret med majs og wraphø til vildsvin og krondyr, men i 2018/2019 er tilskudsfodringen med majs ophørt, og wraphø forbigås stort set af vildsvin, hvorved det fremadrettet alene er krondyrene, som tilskudsfodres.

Den eksisterende skovdrift er gradvis under afvikling på det 900 hektar store skovareal. Allerede i dag fjernes der ikke ved fra bevoksninger af hjemmehørende arter, men invasive/eksotiske arter hugges med biodiversitetsformål for øje. Jagtindtæger er der ingen af, og jagt indgår alene som regulerende formål for at afpasse dyrebestandene til områdets bæreevne.

I 2018 var krondyrbestanden og vildsvinebestanden på henholdsvis 600 og 140 dyr før reguleringen, bagefter på henholdsvis 400 og 40.

Rune Engelbreth Larsen (19. december 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

Øvrige kilder: Steffen Bengtsson (Faunaforst)

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING