Bisoner ved Vorup Enge, 2010-2019

Europæisk bison udsættes ved Vorup Enge, syd for Randers, 2010-2019 (foto © Rune Engelbreth Larsen)

BISONER. VORUP ENGE, RANDERS (ca. 37 ha). PROJEKTET ER OPHØRT (2010-2019)

 

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring 

• Ejer: Aage V. Jensen Naturfond. Forvalter: Randers Regnskov

• Bisonbestand 2010:   3 (Randers Regnskov)

• Bisonbestand 2012:   8 (Randers Regnskov)

• Bisonbestand 2015: 14 (Randers Regnskov)

• Bisonbestand 2017:   5 (Randers Amtsavis)

• Bisonbestand 2019:   4 (Randers Regnskov)

I sommeren 2012 udsætter Naturstyrelsen syv europæiske bisoner bag hegn i Almindingen på Bornholm, hvilket Wikipedia i årevis omtalte som »første gang i 2.500 år, at Europas tungeste landlevende pattedyr er i Danmark, siden mennesket udryddede det i Jernalderen«. Det var dog ikke helt korrekt – der bliver nemlig allerede udsat bisoner i Nordjylland i 2010, nærmere bestemt på initiativ af Randers Regnskov i Vorup Enge, hvor tre bisoner fra dyreparken Ree Park ankommer i oktober 2010.

Randers Regnskov var først ude, men ideen er foreslået flere år tidligere af biologen Karsten Thomsen i bogen Alletiders urskov (Thomsen 1996). 

Arealerne ejes af Aage V. Jensen Naturfond, og i maj 2012 bliver den lille flok udvidet med yderligere fem bisoner fra Polen, og området udvides til ca. 37 hektar. Vorup Enge ligger ved Gudenåen syd for Randers og er især kendt for de bynære vådområder med gode fugletårne, men et hjørne af området bliver altså også et dansk hjem for europæisk bison.

Bisoner prøver kræfter, Vorup Enge (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Europæisk bison: Rune Engelbreth Larsen. Ja, det hedder den (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Projektområdet viser sig imidlertid at være for småt og for vådt. Dyrene tilskudsfodres massivt om vinteren, og i 2017 må ni af de daværende 14 bisoner aflives, bl.a. som følge af leverikter (Randers Amtsavis, 5.12.2017). I efteråret 2018 dør endnu en bisonkalv, muligvis klemt eller trådt ihjel ved bygningen på området.

I marts 2019 bliver de resterende fire bisoner flyttet fra Vorup Enge til Lille Vildmose, hvor de skal gå i et karantæneområde, indtil de i 2020 kan flytte permanent ind i den ca. 4.000 hektar store hegning, der omfatter Tofte Skov og Mose. Her vil de blive suppleret af andre bisoner: »De første europæiske bisoner er kommet til Lille Vildmose« (AVJNF).

Danske forskere har undersøgt bisonernes adfærd og brug af habitatet og i 2019 publiceret en artikel, der bl.a. konkluderer, at de tilskudsfodrede bisoner har tilbragt en uventet stor del af tiden i udslusningsområdet, hvilket kan reducere græssernes biodiversitetsfremmende potentiale og stride mod målene i en rewilding-kontekst:

»The unexpectedly high use of the release site compared to the rest of the enclosure prompt us to raise awareness of the possible long-term ethological effects of the release site and the management protocols accomplished here, as this might cause the ecological impact by bison to be reduced in terms of feeding and non-feeding activities. Further, this might reduce the potential of the bison to affect plant diversity, structure and composition, and thereby species communities dependent on these, and thereby compromise or oppose the conservation goals addressed in a trophic rewilding context. We, therefore, encourage managers to carefully consider the management in the release area relative to the overall aims of reintroducing bison in the particular reintroduction area.« (Pedersen m.fl. 2019).

Rune Engelbreth Larsen (senest opdateret: 11. november 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

• Øvrige kilder: Randers Regnskov, Aage V. Jensen Naturfond

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

STØT NATURZONEN.DK 

MOBILEPAY 40 88 52 25


ELLER KØB NATURFOTOS TIL DIN VÆG, MOBIL OG KROP HER


RUNE ENGELRETHS WEBSHOP ★ 

De etablerede onlinemedier vil gerne have mere gratis indhold, men vil samtidig tjene på den annoncetrafik, som ulønnede skribenter tiltrækker. Derfor går flere freelancere solo og skriver på egne eller fælles netmedier for at bevare den fulde ret over egne tekster og måske selv tjene lidt på webtrafikken — samtidig spares læsere for betalingsmure og forstyrrende annoncer.

Naturzonen.dk er en fri fugls annoncefri platform med særegne natur-vinkler, som du ikke finder i de etablerede medier, og du kan frit downloade alle sidens fotos til privat brug eller ikke-kommerciel brug på nettet. Naturzonen.dk er gratis, men ikke omkostningsfri, og har du råd og lyst, kan du hjælpe med at holde siden på vingerne. Det er tids- og ressourcekrævende at bidrage på kvalificeret vis til den naturpolitiske debat og beskrive og fotografere naturområder over hele landet. Naturzonen.dk forsøger begge dele, og du kan støtte ved at besøge forfatterens webshop Poliphilo — eller:

Du kan give forfatteren en håndsrækning og samtidig blive oplyst ved at købe bogen Danmarks genforvildede natur

Du kan støtte forfatteren og oplyse en større kreds ved at booke (eller få andre til at booke) forfatterens naturforedrag

NATURZONEN.DK er skrevet og fotograferet af Rune Engelbreth Larsen, der er idéhistoriker og forfatter til en række kulturhistoriske og politiske bøger, men i de senere år har beskæftiget sig mest med dansk natur, bl.a. i klummer og artikler, men også i bøgerne Danmark er en kvinde — på genopdagelse i den danske natur (2009), Den danske naturs genkomst (2014), Vildere vidder i dansk natur (2017) og Danmarks genforvildede natur (2020). 

Hvor ikke andet er anført, er al tekst og alle billeder på Naturzonen.dk © Rune Engelbreth Larsen

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE
 |

HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

 

TAK TIL AAGE V. JENSEN NATURFOND & PRIVATE GIVERE FOR STØTTE

TAK TIL KLOGE HOVEDER FOR RÅD OG VEJLEDNING