top of page
Vildheste (Exmoor) ved Næstved Øvelsesterræn (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste ved Næstved Øvelsesterræn

Status 2020

Vildheste (Exmoor-Ponyer) ved Næstved Øvelsesterræn (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE OG VILDOKSER. NÆSTVED ØVELSESTERRÆN (ca. 170 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2016.

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring
• Ejer: Forsvaret. Forvalter: Rewilding DK

• Vildokse: Galloway Kvæg

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2019: 19 • Vildoksebestand 2019: 62

• Vildhestebestand 2020: 28 • Vildoksebestand 2020: 80

Den 21. november 2016 bliver der udsat otte vildheste (Exmoor) – syv unghopper og en valak – bag en 170 hektar stor indhegning på Næstved Øvelsesterræn, nord for den lille by Rønnebæk. Her skal de supplere en flok vildokser (Galloway Kvæg), ligeledes uden tilskudsfodring. Næstved Øvelsesterræn består overvejende af paragraf 3-arealer, men i udgangspunktet er naturværdierne til at overse (lav bioscore).

 

Når der ikke foregår øvelser, er der fri adgang til Danmarks største vildhesteprojekt på selvbærende principper – ganske vist er øerne Tærø og Brandsø (der for så vidt begge huser vildheste) lidt større, men dér er fuld knald på fodringen og ingen ambitioner om vildere og mere selvbærende natur. 

Nogle af hopperne viser sig overraskende at være drægtige, og forvalteren noterer sin forbløffelse den 21. juli 2017: »Miraklernes tid er ikke forbi! Vi købte 1 vallak og 7 unghopper/jomfruer og simsalabim, nu har vi fået vores første exmoor-hingsteføl. (...) Nu skal den vokse op i et blomsterhav af merian og lægebaldrian i store mængder omgivet af sin kærlige mor og vagtsomme tanter.« (Rewilding DK).

Vildokser (Galloway) ved Næstved Øvelsesterræn (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildokser, nærmere bestemt kreaturer af racen Galloway, der også græsser året rundt uden at blive fodret (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste, Næstved Øvelsesterræn (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Vildheste (Exmoor), Næstved Øvelsesterræn (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildhestene er ikke opsøgende, men kan godt komme tæt på (foto © Rune Engelbreth Larsen)

I juli 2017 udsættes desuden en hingst fra Tyskland, og siden er flokken blevet yderligere forøget.

 

Det er værd at bemærke, at rideruten Husarstien går tværs gennem øvelsesterrænets areal med vildheste, tilsyneladende uden problemer. Kreaturer fjernes årligt fra arealet, da flokken hurtigt forøges, og ved udgangen af 2019 er der 80 vildokser og 28 vildheste.

Rune Engelbreth Larsen (senest opdateret: 12. december 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

Litteraturliste

Øvrige kilder: Peer Ravn, Rewilding DK

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

bottom of page